Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Szkolenia dla produkcji

Odpowiedzialność za maszyny

Wymagania dyrektywy maszynowej i narzędziowej w świetle najnowszych przepisów

Wymagania PIP stawiane dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi

W świetle obowiązujących przepisów

Bezpieczna maszyna – budowa i eksploatacja. Wymagania prawne i techniczne

Obsługa nowoczesnych wtryskarek. Podstawy technologii wtryskiwania.

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs.

Obsługa wtryskarek – Szkolenia

Podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych

Przygotowanie i nadzór produkcji wtryskowej

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs

ATEX 2014/34/UE – Zasady bezpieczeństwa pracy w środowisku zagrożonym wybuchem

Szkolenia dla służby zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. i przepisy ustaw

Program uwzględnia najnowsze regulacje o EDM i e-skierowaniach oraz związane z COVID-19

Jak skutecznie rozpatrywać skargi pacjentów?

Szkolenie w przystępny sposób krok po kroku wyjaśnia proces rozpatrywania skarg. Warsztaty prowadzone są przez dwóch niezależnych ekspertów – prawnika i psychologa.

Rozliczanie i ewidencja świadczeń medycznych w oparciu o aktualne przepisy

z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.

Struktura organizacyjna Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

w świetle zmian ustawowych i ministerialnych

RODO w jednostce medycznej

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych

Uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie realizować i rozliczać świadczenia medyczne w ramach umów z NFZ i zoptymalizować przychód za zrealizowane świadczenia.

Jak korzystnie rozliczyć kartę DiLO

Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

Usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ.

Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ujęcie praktyczne.

Skargi pacjentów

Jak rozwiązywać w praktyce problemy natury prawnej i psychologicznej

Realizacja i kontrola umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szkolenie porusza wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ. Omawiane są konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Kontrola NFZ w praktyce

zmiany w przepisach dotyczących kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2019r.

Najnowsze zmiany w zasadach realizacji umów z NFZ

Pakiet kolejkowy, zmiany w ogólnych warunkach umów, nowe zasady ustalania wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek

Kontraktowanie świadczeń

ze szczególnym uwzględnieniem AOS

Statystyka medyczna

Po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r.

RODO w ochronie zdrowia

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych i dokumentacji medycznej w placówkach z branży ochrony zdrowia zgodnie z nowymi przepisami

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ – nowe zasady. Jak się przygotować i jak postępować w trakcie i po zakończeniu kontroli?

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia

Listy oczekujących

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zdarzenia medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej

Praktyczne warsztaty kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

NADWYKONANIA – Dochodzenie zapłaty przed NFZ i sądami

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Najnowsze zmiany w prowadzeniu działalności leczniczej i zasadach realizacji umów z NFZ oraz zmiany w związku ze stanem epidemii

Księgowość

Kadry

Sprzedaż

Transport

Czas pracy kierowców 2021 z uwzględnieniem zmian COVID-19 oraz Pakietu Mobilności

Kontrola i zadania PIP oraz najważniejsze zagadnienia kadrowe w transporcie

Prawo budowlane

Szkolenia techniczne

Managerskie

Odwiedź nas