Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Produkcja

Odpowiedzialność za maszyny

Wymagania dyrektywy maszynowej i narzędziowej w świetle najnowszych przepisów

Wymagania PIP stawiane dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi

W świetle obowiązujących przepisów

BEZPIECZNA MASZYNA – budowa i eksploatacja – wymagania prawne i techniczne

Obsługa nowoczesnych wtryskarek. Podstawy technologii wtryskiwania.

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs.

Podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs dedykowany dla personelu obsługi bezpośredniej wtryskarek, również dla nowo przyjmowanych pracowników wtryskowni

Przygotowanie i nadzór produkcji wtryskowej

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs

ATEX 2014/34/UE – Zasady bezpieczeństwa pracy w środowisku zagrożonym wybuchem

Służba zdrowia

Kontrola NFZ – nowe zasady

Jak się przygotować i jak postępować w trakcie i po zakończeniu kontroli

Najnowsze zmiany w zasadach realizacji umów z NFZ

Pakiet kolejkowy, zmiany w ogólnych warunkach umów, nowe zasady ustalania wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek

Jak skutecznie rozpatrywać skargi pacjentów?

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak działać w służbie zdrowia w 2020 roku

Program szkolenia uwzględnia projekt z dnia 11 października 2019 r. nowego rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (MZ 767)

Rozliczanie i ewidencja świadczeń medycznych w oparciu o aktualne przepisy

z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.

Zdarzenia medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – harmonogramy przyjęć. Dokumentacja medyczna, zmiany ustawowe.

Jak korzystnie rozliczyć kartę DiLO

Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ujęcie praktyczne.

Prawne i psychospołeczne aspekty pracy z trudnym pacjentem

Jak rozwiązywać w praktyce problemy natury prawnej i psychologicznej

Realizacja i kontrola umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szkolenie porusza wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ. Omawiane są konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Kontrola NFZ w praktyce

zmiany w przepisach dotyczących kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2019r.

Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

Usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ.

Zasady kontraktowania świadczeń

ze szczególnym uwzględnieniem AOS

Statystyka medyczna i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym

Po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r.

RODO w ochronie zdrowia

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych i dokumentacji medycznej w placówkach z branży ochrony zdrowia zgodnie z nowymi przepisami

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Praktyczne warsztaty kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

NADWYKONANIA – Dochodzenie zapłaty przed NFZ i sądami

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Księgowość

Kadry

Jak ograniczyć koszty w HR

Sprzedaż

Transport

Czas pracy kierowców

Czas pracy i wynagrodzenia kierowców

Kontrola i zadania PIP oraz najważniejsze zagadnienia kadrowe w transporcie w 2016 roku

Prawo budowlane

Uprawnienia SEP

Managerskie

Odwiedź nas