Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Produkcja

Odpowiedzialność za maszyny

Wymagania dyrektywy maszynowej i narzędziowej w świetle najnowszych przepisów

Wymagania PIP stawiane dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi

W świetle obowiązujących przepisów

BEZPIECZNA MASZYNA – budowa i eksploatacja – wymagania prawne i techniczne

Obsługa nowoczesnych wtryskarek. Podstawy technologii wtryskiwania.

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs.

Przygotowanie i nadzór produkcji wtryskowej

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs

ATEX 2014/34/UE – Zasady bezpieczeństwa pracy w środowisku zagrożonym wybuchem

Służba zdrowia

Kontrola NFZ – nowe zasady

Jak się przygotować i jak postępować w trakcie i po zakończeniu kontroli

Najnowsze zmiany w zasadach realizacji umów z NFZ

Pakiet kolejkowy, zmiany w ogólnych warunkach umów, nowe zasady ustalania wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek

Jak skutecznie rozpatrywać skargi pacjentów?

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak działać w służbie zdrowia w 2020 roku

Program szkolenia uwzględnia projekt z dnia 11 października 2019 r. nowego rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (MZ 767)

Rozliczanie i ewidencja świadczeń medycznych w oparciu o aktualne przepisy

z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.

Zdarzenia medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – harmonogramy przyjęć. Dokumentacja medyczna, zmiany ustawowe.

Jak korzystnie rozliczyć kartę DiLO

Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ujęcie praktyczne.

Prawne i psychospołeczne aspekty pracy z trudnym pacjentem

Jak rozwiązywać w praktyce problemy natury prawnej i psychologicznej

Realizacja i kontrola umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szkolenie porusza wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ. Omawiane są konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Kontrola NFZ w praktyce

zmiany w przepisach dotyczących kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2019r.

Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

Usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ.

Zasady kontraktowania świadczeń

ze szczególnym uwzględnieniem AOS

Statystyka medyczna i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym

Po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r.

RODO w ochronie zdrowia

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych i dokumentacji medycznej w placówkach z branży ochrony zdrowia zgodnie z nowymi przepisami

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Praktyczne warsztaty kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

NADWYKONANIA – Dochodzenie zapłaty przed NFZ i sądami

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Księgowość

Kadry

Jak ograniczyć koszty w HR

Sprzedaż

Transport

Czas pracy kierowców

Czas pracy i wynagrodzenia kierowców

Kontrola i zadania PIP oraz najważniejsze zagadnienia kadrowe w transporcie w 2016 roku

Prawo budowlane

Uprawnienia SEP

Managerskie

Odwiedź nas