Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Produkcja

Odpowiedzialność za maszyny w 2019r.

Wymagania dyrektywy maszynowej i narzędziowej w świetle najnowszych przepisów

Wymagania PIP stawiane dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi

W świetle obowiązujących przepisów na 2018r.

BEZPIECZNA MASZYNA – budowa i eksploatacja – wymagania prawne i techniczne

Przygotowanie i nadzór produkcji wtryskowej

Dwudniowy praktyczny, specjalistyczny kurs

ATEX 2014/34/UE – Zasady bezpieczeństwa pracy w środowisku zagrożonym wybuchem

Służba zdrowia

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych

Statystyka medyczna i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym

Po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r.

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

ze szczególnym uwzględnieniem AOS

RODO w ochronie zdrowia

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych i dokumentacji medycznej w placówkach z branży ochrony zdrowia zgodnie z nowymi przepisami

Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

Usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ.

Realizacja i kontrola umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szkolenie porusza wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ. Omawiane są konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Jak korzystnie rozliczyć kartę DiLO

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA

Szkolenie przedstawia krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018r.

Prawne i psychospołeczne aspekty pracy z trudnym pacjentem

Jak rozwiązywać w praktyce problemy natury prawnej i psychologicznej

Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ujęcie praktyczne.

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia po 27 czerwca 2017r.

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Praktyczne warsztaty kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Zdarzenia medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej

NADWYKONANIA – Dochodzenie zapłaty przed NFZ i sądami

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Księgowość

Kadry

Jak ograniczyć koszty w HR

Sprzedaż

Transport

Czas pracy kierowców

Czas pracy i wynagrodzenia kierowców

Kontrola i zadania PIP oraz najważniejsze zagadnienia kadrowe w transporcie w 2016 roku

Prawo budowlane

Uprawnienia SEP

Managerskie

Odwiedź nas