Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

We wrześniu weszła w życie ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i o bezpieczeństwie pacjenta. Prezentuje ona nowe podejście do zarządzania jakością oraz wymagania stawiane podmiotom wykonującym działalność leczniczą w Polsce.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi wymaganiami ustawy, jak również z praktycznym podejściem do wdrożenia jej założeń. Podczas szkolenia dowiesz się także, jak sprawnie przygotować organizację do wdrożenia oraz jak doskonalić obecnie stosowane projakościowe podejście do zarządzania podmiotem leczniczym.

 1. Cel wprowadzenia ustawy.
 2. Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
 4. Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi
 5. Elementy zarządzania ryzykiem i narzędzia dochodzenia przyczyn źródłowych.
 6. Nowe zasady akredytacji w ochronie zdrowia.
 7. System świadczeń kompensacyjnych.
 8. Wskaźniki jakościowe.
 9. Terminy, okresy przejściowe, harmonogram dostosowania do nowych wymagań.
 10. Zagrożenia i szanse dla podmiotów leczniczych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli i kierowników placówek medycznych,
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
 • menadżerów ochrony zdrowia,
 • dyrektorów szpitali,
 • lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
 • osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
 • osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w placówkach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych i w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne.

Autor kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów jakości wg ISO w ochronie zdrowia oraz prelegent wielu szkoleń poświęconych jakości w sektorze medycznym.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia, w obszarze modułów poświęconych zarządzaniu jakością w podmiotach leczniczych. Ekspert Wolters Kluwer, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.

Autor książek: „Zarządzanie jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów – Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Ukończył studia menadżerskie – Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Posiada kompetencje z zakresu zarządzania projektami – certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji – certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ukończony kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2023r.

Układ zajęć:

 • 09.00 – 14.30 – zajęcia
 • 14.30 – 15.00 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).