Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

6 października 2022 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, której głównym założeniem jest to aby wszystkie podmioty lecznicze, poprawiały jakości na trzech poziomach – klinicznym, konsumenckim i zarządczym. 

 

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie już od 01.01.2023 !!!

2023 r. będzie rokiem pracy nad jakością w ochronie zdrowia!!!

Co się zmieni i w jakim zakresie?

 • Zmiana zasad autoryzacji i akredytacji.
 • Dwupoziomowy system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.
 • Rekompensata szkód za zdarzenia medyczne.
 • Wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów medycznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi standardami jakości dedykowanymi dla ochrony zdrowia, jak również z praktycznym podejściem do wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania jakością. Uczestnicy będą mogli nie tylko dowiedzieć się jakie korzyści daje wdrożony system jakości, ale również jakie problemy i dylematy wiążą się z jego wdrożeniem (utrzymaniem) i jak sobie z nimi radzić.

 

 _________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli i kierowników NZOZ i ZOZ,
 • Kadry zarządzającej ZOZ
 • Menadżerów ochrony zdrowia,
 • Dyrektorów szpitali,
 • Lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
 • Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
 • Osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cel wprowadzenia ustawy.
 2.  Obszary jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
 3.  Składowe systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
 4.  Wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.
 5.  Zewnętrzne systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
 6.  Raportowanie zdarzeń niepożądanych.
 7.  Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 8. Akredytacja podmiotów leczniczych.
 9. System świadczeń kompensacyjnych.
 10. Rejestry medyczne.
 11.  Wady i zalety ustawy.
 12.  Zagrożenia i szanse dla podmiotów leczniczych.
 13.  Konwersacja.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie Jakością Wyrobów oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Menadżer Jakości.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników oraz Audytorów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania, a także z zakresu Lean Manufacturing, Six Sigma oraz zarządzania ryzykiem. Posiada certyfikaty potwierdzające kompetencje audytora/audytora wiodącego ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001 akredytowane przez International Register of Certificated Auditors.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami zarządzania wg ISO, szczególnie zaangażowany jest w systemy zarządzania w branży medycznej.

Prowadzi projekty wdrożeniowe oraz konsultacje dla firm z różnych branż, oraz przeprowadza szkolenia i warsztaty we współpracy z uznanymi uczelniami i firmami szkoleniowymi.

Jest ekspertem i publicystą portalu i miesięcznika „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” oraz Portalu „Klub Managera ZOZ”, jak również Pełnomocnikiem i Doradcą ds. systemów zarządzania wg ISO w organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia i wyrobami medycznymi. Autor książki „Zarządzanie jakością w placówce medycznej” oraz wielu artykułów poświęconych tematyce jakości w ochronie zdrowia.

test