Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi standardami jakości dedykowanymi dla ochrony zdrowia, jak również z praktycznym podejściem do wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania jakością. Uczestnicy będą mogli nie tylko dowiedzieć się jakie korzyści daje wdrożony system jakości, ale również jakie problemy i dylematy wiążą się z jego wdrożeniem (utrzymaniem) i jak sobie z nimi radzić.

 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością w ochronie zdrowia:
  • Pojęcie jakości w ochronie zdrowia.
  • Przepisy prawne regulujące kwestie systemów jakości w ochronie zdrowia.
  • Rola i znaczenie systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia oraz jej wpływ na konkurencyjność placówek medycznych.
  • Najpopularniejsze standardy jakości w ochronie zdrowia.
  • Standardy premiowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia podczas oceny ofert.
  • Porównanie standardów premiowanych przez NFZ oraz najczęściej funkcjonujących w placówkach medycznych – omówienie różnic, cech charakterystycznych, zastosowanego podejścia, korzyści i zagrożeń związanych z ich wdrożeniem i stosowaniem.
 1. System zarządzania jakością w placówce medycznej:
  • Najczęstsze błędy i dylematy występujące przy wdrożeniu (utrzymaniu) systemów jakości – omówienie praktycznego podejścia do wdrożenia / utrzymania efektywnego systemu zarządzania w placówce medycznej.
  • Omówienie etapów wdrażania systemów jakości wg ISO oraz akredytacji Ministra Zdrowia placówkach medycznych.
  • Wymagana dokumentacja systemowa i procesowa – omówienie najważniejszych elementów wdrożenia (utrzymania systemu).
  • Wady i zalety, szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem ISO i akredytacji.
 1. Omówienie najważniejszych elementów standardów jakości dedykowanych dla ochrony zdrowia
  • ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością – struktura, założenia.
  • Akredytacja Ministra Zdrowia wg. wymagań Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – struktura, założenia.
  • EN 15224:2017 – system zarządzania jakością w ochronie zdrowia – założenia, zasady, kierunki rozwoju, zastosowanie.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli i kierowników placówek medycznych,
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
 • menadżerów ochrony zdrowia,
 • dyrektorów szpitali,
 • lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
 • osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
 • osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w placówkach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych i w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne.

Autor kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów jakości wg ISO w ochronie zdrowia oraz prelegent wielu szkoleń poświęconych jakości w sektorze medycznym.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia, w obszarze modułów poświęconych zarządzaniu jakością w podmiotach leczniczych. Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.

Autor książek: „Zarządzanie jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów – Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Doktorant na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich. Ukończył studia menadżerskie – Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Posiada kompetencje z zakresu zarządzania projektami – certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji – certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ukończony kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 21 października 2021r.
Układ zajęć:
9.00 – 13.00 – I cześć zajęć
13.00 – 13.30 – przerwa
13.30 – 15.00 – II część zajęć
15.00 – 15.30 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 390 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.