Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

13 grudnia 2022 roku  rząd przyjął projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Autoryzację będą musiały uzyskać wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, jeśli udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie podmioty, nie tylko szpitale – niezależnie do korzystania ze środków publicznych – będą musiały wdrożyć wewnętrzny system umożliwiający zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.

2023 r. będzie rokiem pracy nad jakością w ochronie zdrowia!!!

Ustawa o jakości wprowadzi uregulowania w zakresie:

  • autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpitale);
  • monitorowania zdarzeń niepożądanych;
  • usprawnienia akredytacji w ochronie zdrowia;
  • usprawnienia wypłaty pacjentom rekompensat za zdarzenia medyczne;
  • tworzenia i prowadzenia rejestrów medycznych.
     

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi standardami jakości dedykowanymi dla ochrony zdrowia, jak również z praktycznym podejściem do wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania jakością. Uczestnicy będą mogli nie tylko dowiedzieć się jakie korzyści daje wdrożony system jakości, ale również jakie problemy i dylematy wiążą się z jego wdrożeniem (utrzymaniem) i jak sobie z nimi radzić.

  1. Cel wprowadzenia ustawy.
  2. Obszary jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
  3. Składowe systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
  4. Wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.
  5. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
  6. Raportowanie zdarzeń niepożądanych.
  7. Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  8. Akredytacja podmiotów leczniczych.
  9. System świadczeń kompensacyjnych.
  10. Rejestry medyczne.
  11. Wady i zalety ustawy.
  12. Zagrożenia i szanse dla podmiotów leczniczych.
  13. Konwersacja. 

Szkolenie skierowane jest do:

  • właścicieli i kierowników placówek medycznych,
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
  • menadżerów ochrony zdrowia,
  • dyrektorów szpitali,
  • lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
  • osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
  • osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w placówkach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych i w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne.

Autor kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów jakości wg ISO w ochronie zdrowia oraz prelegent wielu szkoleń poświęconych jakości w sektorze medycznym.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia, w obszarze modułów poświęconych zarządzaniu jakością w podmiotach leczniczych. Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.

Autor książek: „Zarządzanie jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów – Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Doktorant na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich. Ukończył studia menadżerskie – Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Posiada kompetencje z zakresu zarządzania projektami – certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji – certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ukończony kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 25 maja 2023r.

Układ zajęć:

  • 10.00 – 12.30 – I cześć zajęć
  • 12.30 – 13.00 – przerwa
  • 13.00 – 14.30 – II część zajęć
  • 14.30 – 15.00 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

facebook@2

Odwiedź nas