Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi wymaganiami odbiorów maszyn i urządzeń zgodnie z nową ustawą o ocenie zgodności w nawiązaniu DM 2006/42/WE, oraz DN 2009/109/WE,
 • dokonanie analizy umów i protokołów odbioru na przykładach z doświadczenia specjalisty,
 • wskazanie najczęściej występujących błędów i braków w dokumentacji oraz analiza zgłaszanych przez uczestników problemów i przykładów.

Dodatkowo po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma gratis materiały:

 • przykładowa lista kontrolna – minimalne wymagania,
 • przykładowe karty oceny ryzyka,
 • przykładowa deklarację zgodności WE oraz deklarację włączenia maszyny nieukończonej,
 • przykładowe instrukcje obsługi zgodne z DM2006/42/WE.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu, dyskusji i ćwiczeń grupowych.

 • menedżerowie,
 • pracodawcy,
 • dyrektorzy produkcji,
 • dyrektorzy techniczni,
 • szefowie, kierownicy utrzymania ruchu,
 • importerzy,
 • przełożeni i pracownicy służb BHP,
 • oraz inni zainteresowani przedmiotowym zakresem.
1. Wprowadzenie do wymagań DM 2006/42/WE i DN 2009/104/WE a odpowiedzialność za maszyny. 2. Omówienie zakresu zastosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i dyrektywy narzędziowej DN 2009/104/WE. 3. Podstawowa Terminologia związana z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo maszyn, definicja maszyny zespolonej. 4. Umowa podstawowy dokument w obrocie maszynami: – definicja umowy, – podstawowe umowy, – przykładowa umowa – przykłady z doświadczenia specjalisty. 5. Poprawne sporządzenie protokołu odbioru maszyny – najczęściej popełniane błędy z doświadczenia eksperta. 6. Akty prawne związane z certyfikacją maszyn na zgodność z DM 2006/42/WE oraz dostosowaniem do min. wym. bhp DN 2009/104/WE. 7. Analiza stwarzanych zagrożeń przez maszyny: – przykłady zagrożeń występujących przy wybranych operacjach oraz w procesie pracy, – przykładowe arkusze oceny ryzyka zgodne z normą PN-EN 12100:2012, metoda FMEA i trójstopniowa. 8. Wymagania stawiane producentowi, upoważnionemu przedstawicielowi, użytkownikowi, wprowadzającemu do obrotu – w świetle najnowszych przepisów. 9. Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp – przykładowa lista kontrolna. 10. Obowiązkowa dokumentacja maszyny: – maszyny nowe i używane – modernizacja, modyfikacja maszyn, – maszyny nieukończone, -maszyny zespolone (tzw. zespołu maszyn). 11. Deklaracja zgodności WE – stawiane wymagania: – omówienie wymagań, – przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności WE, – najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu deklaracji zgodności. 12. Oznakowanie wyrobu zgodnie z nową ustawą o ocenie zgodności oraz dyrektywą maszynową. 13. Zakres odpowiedzialności osoby wprowadzającej do obrotu, oddającej do użytku: – system kar na mocy nowej ustawy – przykłady z doświadczenia specjalisty. 14. Studium przypadków – dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu

Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2020r. w Poznaniu:
Hotel & Centrum Kongresowe IOR
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
www.hotelior.pl

CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 650 zł netto + 23% VAT.
 • 700 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.

facebook@2

Odwiedź nas