Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Program

  1. Rozliczanie świadczeń z rodzaju leczenie szpitalne , w tym pakiet onkologiczny, poza pakiet oraz świadczenia w ryczałcie – katalog grup JGP, świadczeń odrębnych i do sumowania.
  2. Sprawozdawczość i rozliczanie w IP/SOR.
  3. Świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – główne zasady, wytyczne sprawozdawczości, najczęściej popełniane błędy.
  4. Rozliczanie programów lekowych i chemii na przykładzie centrum onkologii.
  5. Kompleksowa opieka nad pacjentem na przykładzie KOS-zawał, KON-PIERS oraz KON-JG.

Dokumentacja medyczna jako element sprawozdawczości i potwierdzenia realizacji świadczeń – w oparciu o doświadczenia własne i wyniki kontroli.

Prelegent

Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku „Zdrowie Publiczne” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentka kierunku “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych” na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia i pracą w szpitalnych działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej, również jako kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w szpitalu publicznym. Aktualnie piastuje stanowisko Kierownika Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych jednego z Wojewódzkich Szpitali.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej, kontraktowania oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.