Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Statystyka medyczna w podmiocie leczniczym polega na ewidencjonowaniu danych związanych z leczeniem pacjentów oraz nadzorowaniu prawidłowego rejestrowania świadczeń medycznych realizowanych przez komórki szpitala. Pracownicy działów statystyki odpowiadają również za terminowe rozliczanie wykonanych usług z NFZ i pozostałym kontrahentami, sporządzają liczne sprawozdania, zestawienia i opracowania. W czasach, gdy przepisy prawa ulegają częstym zmianom niezbędne jest, aby na bieżąco śledzić wszystkie nowelizacje. Podczas szkolenia w prosty i przystępny sposób omówimy aktualne przepisy oraz udzielimy praktycznych wskazówek z zakresu zbierania informacji do sprawozdań oraz ich wypełniania.

 1. Obowiązki sprawozdawcze w podmiotach leczniczych.

 2. Prawne podstawy sprawozdawczości w podmiocie leczniczym.

 3. Praktyczne wskazówki dotyczące zbierania informacji do sprawozdań oraz ich wypełniania.

 4. Obowiązek przechowywania dokumentacji omówienie aktów prawnych:

  • ustawa o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz. U. 2022 poz. 64,974),
  • Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. 2020 poz.666),
  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym(Dz. U. 1983 nr 38 poz. 164).

 5. Miejsca tworzenia dokumentacji medycznej pacjenta.

 6. Organizacja archiwum lub składnicy akt.

 7. Przechowywanie dokumentacji.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:

 • archiwum zakładowego,
 • działów statystyki,
 • sekretarek medycznych.

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnia praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Wysoko oceniana jako wykładowca, ma dar przekazywania wiedzy i chętnie dzieli się ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Szkolenie odbędzie się 19 maja 2023r.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 13:15:

 • 09:00 – 13:00 zajęcia
 • 13:00 – 13:15  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).