Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • skutki zmiany ustawy o świadczeniach w zakresie weryfikacji uprawnień do leczenia oraz zasad dokumentowania tych uprawnień przez świadczeniobiorców (system EWUŚ),
 • zmiany w ustawie o systemie informacji medycznej dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
 • przewidywane skutki wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla archiwów podmiotów leczniczych.
 • Program szkolenia uwzględnia nowelizację z dnia 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 836), która na nowo uregulowała zagadnienia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.

Szkolenie polecamy dla osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań statystycznych i prowadzeniem archiwów w podmiotach leczniczych.

 1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (zakres ustawy, pojęcia, obowiązki).
 2. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów leczniczych.
 3. Wypełnianie formularzy statystycznych – omówienie najczęściej popełnianych błędów (praktyczne wskazówki).
 4. Zbieranie informacji do sprawozdań – organizacja (praktyczne wskazówki).
 5. Obowiązek przechowywania dokumentacji w podmiocie leczniczym.
 6. Przechowywanie dokumentacji medycznej – warunki wynikające z przepisów prawa.
 7. Przechowywanie dokumentacji medycznej stanowiącej dokumentację ewidencjonowaną w świetle przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Przechowywanie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
 9. Okresy przechowywania a ochrona danych osobowych.
 10. Organizacja przechowywania dokumentacji medycznej w praktyce.
 11. Zasady skanowania dokumentacji papierowej do systemu informatycznego.
 12. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

  a) podstawy prawne,
  b) sposoby udostępniania,
  c) udostępnianie dokumentacji drogą elektroniczną,
  d) opłaty (w tym opodatkowanie),
  e) udostępnianie dokumentacji medycznej towarzystwom ubezpieczeniowym,
  f) udostępnianie dokumentacji drogą elektroniczną,
  g) projektowane zmiany w przepisach o udostępnianiu dokumentacji medycznej,
  h) udostępnianie dokumentacji w przypadkach „wątpliwych” – praktyczne wskazówki.
  i) eksport danych do innego systemu informatycznego.
 13. Outsourcing w archiwach podmiotów leczniczych.
 14. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie składania sprawozdań i archiwizacji dokumentów.
 15. Podsumowanie – dyskusja.
 1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
 2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenie odbędzie się  14 września 2018r. w Warszawie:
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181b
Kompleks Adgar Park West
02-222 Warszawa

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota zlokalizowane zaledwie 4 km od Dworca Centralnego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Blue City.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 490 zł netto + 23% VAT.
 • 540 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 10% rabatu.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, zakończenie planowane jest na 16:00.