Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

  1. Rozliczanie świadczeń z rodzaju leczenie szpitalne w zakresach pakiet onkologiczny, poza pakiet oraz świadczenia w ryczałcie – katalog grup JGP, świadczeń odrębnych i do sumowania.
  2. Rozliczanie za zgodą płatnika – przykłady wniosków indywidualnych.
  3. Rozliczanie świadczeń z uwzględnieniem współczynników korygujących w leczeniu szpitalnym i AOS.
  4. Sprawozdawczość i rozliczanie w IP/SOR.
  5. Rozliczanie urazów wielonarządowych na przykładzie centrum urazowego i szpitala.
  6. Świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – główne zasady, wytyczne sprawozdawczości, najczęściej popełniane błędy.
  7. Rozliczanie programów lekowych i chemii na przykładzie centrum onkologii.
  8. Dokumentacja medyczna jako element sprawozdawczości i potwierdzenia realizacji świadczeń – w oparciu o doświadczenia własne i wyniki kontroli.

Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku „Zdrowie Publiczne” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentka kierunku “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych” na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia i pracą w szpitalnych działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej, również jako kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w szpitalu publicznym. Aktualnie piastuje stanowisko Kierownika Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej, kontraktowania oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2019r. w Katowicach:
Vienna House Easy Katowice****
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
Lokalizacja

Hotel mieści się w doskonałej lokalizacji. Od przystanku autobusowego „Katowice Sokolska“ dzieli go zaledwie 100 m. Od Dworca Głównego PKP Katowice jedyne 600 m. Centrum miasta: 1 km.


CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

  • 450 zł netto + 23% VAT.
  • 500 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.