Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków i prowadzeniem dokumentacji przez koordynatorów leczenia onkologicznego w opiece ambulatoryjnej zajmującej się leczeniem pacjentów onkologicznych.

  1. Ścieżka pacjenta onkologicznego.
  2. Organizacja stanowiska pracy koordynatora od podstaw.
  3. Obowiązki koordynatorów w praktyce.
  4. Zasady prowadzenia dokumentacji.
  5. Sposób komunikowania się z pacjentem.
  6. Sposób komunikowania się z innymi placówkami, z którymi chcemy nawiązać współpracę w ramach karty onkologicznej DILO.

Szkolenie przeznaczone dla osób pełniących funkcję koordynatora leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Manager operacyjny, doradca w obszarze healthcare oraz HR z wieloletnim doświadczeniem. Koordynuje kluczowe procesy w placówkach medycznych, takich jak: zarządzanie pracą recepcji, rekrutacją, zarządzanie zespołem (w tym dział karty onkologicznej DiLO) i procesami w placówce medycznej, sprzedaż i kompleksowa obsługa klienta. Zarządza zespołem pracowników szczególnie w kontekście optymalizacji kosztów zatrudnienia. Buduje zaangażowane i efektywne zespoły od podstaw (w tym rekrutacja i selekcja). Potrafi motywować pracowników poza aspektem finansowym. Świetnie buduje komunikację w zespole, potrafi zdiagnozować problemy komunikacyjne i wykorzystywać komunikację do skutecznego zarządzania. Od 15 lat zarządza i prowadzi zespoły medyczne, ma za sobą około 600 godzin szkoleń dla branży medycznej. 

Szkolenie odbędzie się 22 listopada 2021r.

Cena za osobę wynosi 290,00 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 12:00:
09:00 – 11:40 zajęcia
11:40 – 12:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.