Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków i prowadzeniem dokumentacji przez koordynatorów leczenia onkologicznego w opiece ambulatoryjnej zajmującej się leczeniem pacjentów onkologicznych.

  1. Ścieżka pacjenta onkologicznego.
  2. Organizacja stanowiska pracy koordynatora od podstaw.
  3. Obowiązki koordynatorów w praktyce.
  4. Zasady prowadzenia dokumentacji.
  5. Sposób komunikowania się z pacjentem.
  6. Sposób komunikowania się z innymi placówkami, z którymi chcemy nawiązać współpracę w ramach karty onkologicznej DILO.

Szkolenie przeznaczone dla osób pełniących funkcję koordynatora leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Manager operacyjny, doradca w obszarze healthcare oraz HR z wieloletnim doświadczeniem. Koordynuje kluczowe procesy w placówkach medycznych, takich jak: zarządzanie pracą recepcji, rekrutacją, zarządzanie zespołem (w tym dział karty onkologicznej DiLO) i procesami w placówce medycznej, sprzedaż i kompleksowa obsługa klienta. Zarządza zespołem pracowników szczególnie w kontekście optymalizacji kosztów zatrudnienia. Buduje zaangażowane i efektywne zespoły od podstaw (w tym rekrutacja i selekcja). Potrafi motywować pracowników poza aspektem finansowym. Świetnie buduje komunikację w zespole, potrafi zdiagnozować problemy komunikacyjne i wykorzystywać komunikację do skutecznego zarządzania. Od 15 lat zarządza i prowadzi zespoły medyczne, ma za sobą około 600 godzin szkoleń dla branży medycznej.

Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia 2022r.

Układ zajęć:

  • 09.00 – 11.40 – zajęcia (w trakcie przewidujemy krótkie przerwy)
  • 11.40 – 12.00 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 290,00 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.