Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków.

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych jest w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa DN 2009/104/WE określająca minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego w miejscu pracy.

Pracodawcy odpowiadają za to, by sprzęt roboczy był:

 • regularnie konserwowany w celu utrzymania zgodności z wymogami prawnymi,
 • prawidłowo zainstalowany i by działał we właściwy sposób poprzez zapewnienie, by kontrole/badania sprzętu były przeprowadzane przez należycie wykwalifikowane osoby. Wyniki kontroli są rejestrowane i przechowywane.

Podczas szkolenia :

 • uczestnicy poznają procedurę dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp,
 • zostanie omówiona ocena ryzyka oraz wymagania dla instrukcji obsługi,
 • przedstawione zostaną konkretne przykłady dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp,
 • podany zostanie zakres odpowiedzialności pracodawcy.

Dodatkowo po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma GRATIS przykładowe materiały:

 • lista kontrolna – minimalne wymagania,
 • karty oceny ryzyka.
 1. Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DN 2009/104/WE.

 2. Omówienie dyrektywy dotyczącej sprzętu roboczego DN 2009/104/WE:
  • omówienie struktury
  • zakres zastosowania
 1. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z DN 2009/104/WE.
 2. Akty prawne związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań bhp.

 3. Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn starych.

 4. Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp wg DN 2009/104/WE.

 5. Ocena ryzyka:
  • algorytm oceny ryzyka
  • ocena ryzyka – dokumentowanie
  • redukcja ryzyka
  • informowanie o ryzyku resztkowym
  • metody oceny ryzyka
 1. Wymagania Instrukcji obsługi.

 2. Modernizacja a Modyfikacja maszyny.

 3. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp na wybranych przykładach.

 4. Zakres odpowiedzialności pracodawcy.

 5. Ćwiczenie – określenie niezgodności, z minimalnymi wymaganiami bhp oraz określenie ryzyka powstałego na skutek tych niezgodności.
 • menedżerowie
 • pracodawcy
 • dyrektorzy produkcji
 • dyrektorzy techniczni,
 • szefowie, kierownicy utrzymania ruchu,
 • importerzy,
 • przełożeni i pracownicy służb BHP,
 • oraz inni zainteresowani przedmiotowym zakresem

Ekspert związany z Politechniką Poznańską. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 04 listopada 2022r.

Cena za osobę wynosi 590,00 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
09:00 – 14:30 zajęcia
14:30 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.