Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Podczas szkolenia omówimy:

 • procedurę dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp,
 • ocenę ryzyka oraz wymagania dla instrukcji obsługi,
 • konkretne przykłady dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp,
 • zakres odpowiedzialności pracodawcy.

 

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma GRATIS przykładowe materiały:

 • lista kontrolna – minimalne wymagania,
 • karty oceny ryzyka.

 

Szkolenie odbywa się na żywo, w czasie rzeczywistym.
Przed spotkaniem oraz przez cały czas jego trwania istnieje możliwość zadawania pytań wykładowcy.

Program

 1. Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DN 2009/104/WE.
 2. Omówienie dyrektywy dotyczącej sprzętu roboczego DN 2009/104/WE:
  • omówienie struktury
  • zakres zastosowania
 1. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z DN 2009/104/WE.
 2. Akty prawne związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań bhp.
 3. Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn starych.
 4. Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp wg DN 2009/104/WE.
 5. Ocena ryzyka:
 • algorytm oceny ryzyka
 • ocena ryzyka – dokumentowanie
 • redukcja ryzyka
 • informowanie o ryzyku resztkowym
 • metody oceny ryzyka
 1. Wymagania Instrukcji obsługi.
 2. Modernizacja a Modyfikacja maszyny.
 3. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp na wybranych przykładach.
 4. Zakres odpowiedzialności pracodawcy.
 5. Ćwiczenie – określenie niezgodności, z minimalnymi wymaganiami bhp oraz określenie ryzyka powstałego na skutek tych niezgodności.

Prelegent

 Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.