Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce:

 • akty prawne regulujące realizację świadczeń zdrowotnych,
 • przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych,
 • podstawowe zapisy rozporządzenia MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Podstawowe wytyczne dotyczące kodowania świadczeń:

 • ogólne zasady kodowania chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10)
 • ogólne zasady kodowania procedur medycznych (ICD-9)
 • system kodowania świadczeń w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów

3. Kodowanie i realizacja świadczeń w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym w ramach sieci szpitali:

 • kodowanie w ramach ryczałtu podstawowego systemu zabezpieczenia (PSZ),
 • kodowanie świadczeń finansowanych odrębnie;
 • omówienie zmian w przepisach dotyczących rozliczania świadczeń,
 • obowiązujące zarządzenia Prezesa NFZ
 • monitoring realizacji kontraktu,
 • pytania i odpowiedzi – studium przypadków;

4. Dokumentacja medyczna:

 • zapisy dokumentacji medycznej, a realizacja i rozliczenie wykonanych świadczeń,
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 • pytania i odpowiedzi – studium przypadków.

Z wykształcenia ekonomista, ukończyła studia wyższe i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, wsparcia menadżerskiego dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Trener i wykładowca.

Pracownik Kasy Chorych i Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wieloletni Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń w Szpitalach Klinicznych.
Obecnie Dyrektor ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych – Szpital Ogólnopolski.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Szkolenie odbędzie się 27 września 2019r. w Krakowie:
Hotel Warszawski
ul. Pawia 4-6
31-154 Kraków
www.hotelwarszawski.pl

Hotel usytuowany w centrum Krakowa, naprzeciw Dworca Głównego.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz