Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

__________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce:
  • akty prawne regulujące realizację świadczeń zdrowotnych,
  • przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych.
 1. Podstawowe wytyczne dotyczące kodowania świadczeń:
  • ogólne zasady kodowania chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10),
  • ogólne zasady kodowania procedur medycznych (ICD-9),
  • system kodowania świadczeń w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów.
 1. Kodowanie i realizacja świadczeń w leczeniu szpitalnym w ramach sieci szpitali:
  • kodowanie w ramach ryczałtu podstawowego systemu zabezpieczenia (PSZ),
  • kodowanie świadczeń finansowanych odrębnie,
  • sprawozdawczość i rozliczanie w IP/SOR.
 1. Zasady kodowania świadczeń realizowanych w ramach AOS.
 2. Rozliczanie świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego.
 3. Rozliczanie świadczeń z uwzględnieniem współczynników korygujących w leczeniu szpitalnym i AOS.
 4. Organizacja i rozliczanie diagnostyki i leczenia pacjentów z SARS-CoV-2
  (leczenie, badania, szczepienia, sprawozdawczość).
 5. Pytania i odpowiedzi.