Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Uczestnicy otrzymają praktyczne porady dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach.

Każdy z uczestników otrzyma praktyczne materiały szkoleniowe.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

 1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce:
  • akty prawne regulujące realizację świadczeń zdrowotnych,
  • przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych.
 1. Podstawowe wytyczne dotyczące kodowania świadczeń:
  • ogólne zasady kodowania chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10),
  • ogólne zasady kodowania procedur medycznych (ICD-9),
  • system kodowania świadczeń w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów.
 1. Kodowanie i realizacja świadczeń w leczeniu szpitalnym w ramach sieci szpitali:
  • kodowanie w ramach ryczałtu podstawowego systemu zabezpieczenia (PSZ),
  • kodowanie świadczeń finansowanych odrębnie,
  • sprawozdawczość i rozliczanie w IP/SOR.
 1. Zasady kodowania świadczeń realizowanych w ramach AOS.

 2. Rozliczanie świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego.

 3. Rozliczanie świadczeń z uwzględnieniem współczynników korygujących w leczeniu szpitalnym i AOS.

 4. Organizacja i rozliczanie diagnostyki i leczenia pacjentów z SARS-CoV-2
  (leczenie, badania, szczepienia, sprawozdawczość).

 5. Pytania i odpowiedzi.

Z wykształcenia ekonomista, ukończyła studia wyższe i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, wsparcia menadżerskiego dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Trener i wykładowca.

Pracownik Kasy Chorych i Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wieloletni Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń w Szpitalach Klinicznych.
Obecnie Dyrektor ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych – Szpital Ogólnopolski.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Szkolenie odbędzie się 22 czerwca 2021r.

Cena za osobę wynosi 390,00 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 14:30:
09:00 – 14:30 zajęcia
14:30 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na pół godziny przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.