Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce:

 • akty prawne regulujące realizację świadczeń zdrowotnych,
 • przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych,
 • podstawowe zapisy rozporządzenia MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;


2. Podstawowe wytyczne dotyczące kodowania świadczeń:

 • ogólne zasady kodowania chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10)
 • ogólne zasady kodowania procedur medycznych (ICD-9)
 • system kodowania świadczeń w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów


3. Kodowanie i realizacja świadczeń w leczeniu szpitalnym w ramach sieci szpitali:

 • kodowanie w ramach ryczałtu podstawowego systemu zabezpieczenia (PSZ)
 • kodowanie świadczeń finansowanych odrębnie;


4. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane poza PSZ:

 • wytyczne dotyczące realizacji świadczeń w leczeniu szpitalnym,
 • szczególne zasady kodowania świadczeń realizowanych w ramach AOS,
 • szczególne zasady kodowania świadczeń związanych z podawaniem leków (programy lekowe i chemioterapia),
 • pytania i odpowiedzi – studium przypadków;


5. Rozliczanie świadczeń a zapisy dokumentacji medycznej:

 • odwzorowanie zapisów dokumentacji medycznej w kodowaniu rozpoznań i procedur medycznych,
 • zapisy dokumentacji medycznej, a realizacja świadczeń szpitalnych, w tym związanych z podawaniem leków,
 • pytania i odpowiedzi – studium przypadków.

Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Z wykształcenia ekonomista, ukończyła studia wyższe i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, wsparcia menadżerskiego dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

Szkolenie odbędzie się 10 września 2018r. w Gdańsku:
AMBER Hotel *** Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT
 • 540 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:30, zakończenie planowane jest na 16:00.Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie.OŚWIADCZENIE – pobierz