Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Co powinna zawierać dokumentacja maszynowa?


Skład dokumentacji technicznej jest aktualnie określany przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Nieprzestrzeganie zawartych w nim ustaleń może spowodować poważne problemy dla właściciela sprzętu. W przypadku maszyn, które zostały zmodernizowane, konieczna jest aktualizacja dokumentacji. Maszyny, które nie zostały ukończone, także powinny mieć stosowne dokumenty. Jakie dokładnie elementy powinna zawierać kompletna dokumentacja maszynowa?

Co wchodzi w skład dokumentacji technicznej maszyny?

Zgodnie z aktualnymi wymogami dokumentacja techniczna maszyny powinna wykazać, że spełnia ona wymagania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które będą miały z nią styczność. Dokumentacja maszynowa musi zawierać następujące elementy: 

 • ogólny opis maszyny;
 • rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania;
 • rysunki szczegółowe, niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa;
 • dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę;
 • zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
 • sprawozdania techniczne podające wyniki badań przeprowadzonych przez producenta;
 • kopię instrukcji obsługi;
 • instrukcję montażu (jeśli jest konieczny);
 • kopię deklaracji zgodności WE maszyn;
 • kopię deklaracji zgodności WE maszyn i wyrobów włączonych do maszyny, o ile takie wyroby istnieją;
 • sprawozdania i wyniki badań próbnych części osprzętu.

Odpowiednio skompletowana dokumentacja techniczna przyczynia się w istotny sposób do poprawy efektywności pracy maszyny oraz do zwiększenia bezpieczeństwa podczas jej użytkowania. Warto więc poświęcić czas na jej przygotowanie, ponieważ w ten można uniknąć wielu komplikacji wynikających z uszczerbków na zdrowiu osób korzystających z urządzenia.

dokumentacja techniczna

Author: adminAgamon

Date: 30 marca 2020