Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

PROFIL UCZESTNIKÓW:

  • Służby BHP
  • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
  • Dyrektorzy Produkcji,
  • Dyrektorzy Techniczni,
  • Szefowie,
  • Menedżerowie,

PROGRAM:

  1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:

– wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE)

– wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE)

2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:

– ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

– ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności  i nadzoru rynku

3. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku

4. Rola norm technicznych  w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowywaniu maszyn do wymagań minimalnych (struktura norm i ich ważność)

5. Obowiązki pracodawcy  przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne

6. Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś:

– dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

– instrukcja obsługi wg. dyrektywy 2006/42/WE;

– deklaracja zgodności WE;

– dokumentacja techniczna maszyny;

7. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika

8. Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych (ochrona przez oddalenie, ochrona przed zgnieceniem, ochrona przez ograniczenie siły i energii)

9. Podstawowe i dodatkowe  techniczne środki ochronne

10. Modernizacja maszyn (wymagania prawne, procedura modernizacji)

11. Ocena zgodności maszyn (przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100 , przykłady zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych wydarzeń).

PROWADZĄCY:

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.