Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi standardami jakości dedykowanymi dla ochrony zdrowia, jak również z praktycznym podejściem do wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania jakością. Uczestnicy będą mogli nie tylko dowiedzieć się jakie korzyści daje wdrożony system jakości, ale również jak zarządzać głównymi atrybutami jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które zainteresowane są poszerzeniem wiedzy ogólnej z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowia, jak również dla tych, którzy stoją dopiero przed decyzją o wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

 1. Jakość w ochronie zdrowia.
 2. Prawne i normatywne regulacje zapewnienia jakości w ochronie zdrowia.
 3. Główne atrybuty jakości i bezpieczeństwa pacjenta:
  • systemy i narzędzia zarządzania jakością w ochronie zdrowia – przegląd,
  • kultura jakości i bezpieczeństwa pacjenta – założenia,
  • zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi – główne elementy,
  • zarządzanie ryzykiem operacyjnym i klinicznym – założenia.
 4. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015:
  • Istota systemu,
  • Jak zaplanować wdrożenie – omówienie głównych etapów,
  • Jak zapewnić sprawne funkcjonowanie – omówienie głównych zasad i narzędzi.
 5. Kierunki zmian w systemach zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli i kierowników placówek medycznych,
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
 • menadżerów ochrony zdrowia,
 • dyrektorów szpitali,
 • lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
 • osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
 • osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w placówkach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych i w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne.

Autor kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów jakości wg ISO w ochronie zdrowia oraz prelegent wielu szkoleń poświęconych jakości w sektorze medycznym.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia, w obszarze modułów poświęconych zarządzaniu jakością w podmiotach leczniczych. Ekspert Wolters Kluwer, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.

Autor książek: „Zarządzanie jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów – Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Ukończył studia menadżerskie – Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Posiada kompetencje z zakresu zarządzania projektami – certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji – certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ukończony kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 25 maja 2023r.

Układ zajęć:

 • 10.00 – 12.30 – I cześć zajęć
 • 12.30 – 13.00 – przerwa
 • 13.00 – 14.30 – II część zajęć
 • 14.30 – 15.00 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).