Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis

Kursy dedykowane osobom oddelegowanym do pracy związanej z urządzeniami elektroenergetycznymi i gazowymi.

Na terenie Podbeskidzia organizujemy szkolenia techniczne dla osób chcących uzyskać uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Dzięki nim mogą Państwo nabyć umiejętności pozwalające na obsługiwanie sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych. Zdobycie takich uprawnień jest możliwe po przystąpieniu do egzaminu. Zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców, którzy przekazują wiedzę w jasny oraz przystępny sposób.

Nasze szkolenia techniczne pozwalają na realne podniesienie kompetencji zawodowych, zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności oraz uzyskanie uprawnień wymaganych przepisami. W niedługim czasie po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, kursant otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne. Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne podejście, przyjazną atmosferę oraz możliwość zadawania pytań podczas zajęć.

Jakie pytania mogą pojawiać się podczas egzaminu kończącego szkolenia techniczne?

Podczas szkoleń technicznych przygotowujemy Państwa nie tylko do egzaminu, ale oczywiście do pracy w zawodzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że sam test jest ważny i warto dobrze się do niego przygotować. Poniżej podajemy zagadnienia, jakie należy opanować i które mogą pojawić się podczas egzaminu.

 • Jak definiuje się prąd elektryczny?
 • Czym jest obwód elektryczny?
 • Jak stosuje się ochronny sprzęt izolacyjny?
 • Jakie są typy układów sieciowych?
 • Czym charakteryzują się poszczególne układy?
 • Jak oznacza się odbiorniki w II klasie ochronności?
 • Czego dotyczy I prawo Kirchoffa?
 • Jakie są różnice pomiędzy zerowaniem a uziemieniem?
 • Czym jest napięcie krokowe?

Mogą pojawiać się również teoretyczne zadania do rozwiązania, przy których wymagane będzie wykonanie obliczeń oraz zaprezentowanie swojego toku myślenia.

Trzeba ponadto pamiętać, że uprawnienia nie są uzyskiwane bezterminowo i należy odnawiać je co pięć lat. Warto podejść do takiego szkolenia technicznego przed ponownym ubieganiem się o uprawnienia, w celu powtórzenia informacji teoretycznych.

Szkolenia prowadzone są w formie zamkniętej na terenie Podbeskidzia

Grupa 1 – Elektryczne eksploatacja + dozór

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
  i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 – Energetyczne eksploatacja + dozór

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 – Gazowe eksploatacja + dozór

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

kategoria-uprawnienia-sep
facebook@2

Odwiedź nas