Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

W obecnej sytuacji, na rynku ochrony zdrowia, wciąż jeszcze mamy do czynienia ze zbyt dużym zróżnicowaniem poziomu jakości świadczonych usług medycznych. Polskie władze zmuszone są do zmiany tych tendencji, stąd planowane działania mające na celu propagowanie i upowszechnienie systemu akredytacji oraz standardów wg ISO. Ustawa o akredytacji, jak również zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert ma za zadanie zachęcić podmioty medyczne do wdrażania ww. standardów, czyniąc rynek usług medycznych bardziej przewidywalnym, ustandaryzowanym oraz przede wszystkim bezpieczniejszym. Wprowadzenie zarządzania jakością w placówkach medycznych mimo, iż wiąże się niejednokrotnie w wieloma problemami natury organizacyjnej, kulturowej czy finansowej, na chwilę obecną jest jedynym narzędziem umożliwiającym dokonanie niezależnej weryfikacji poziomu jakości i bezpieczeństwa.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi standardami jakości dedykowanymi dla ochrony zdrowia, jak również z praktycznym podejściem do wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania jakością
. Uczestnicy będą mogli nie tylko dowiedzieć się jakie korzyści daje wdrożony system jakości, ale również jakie problemy i dylematy wiążą się z jego wdrożeniem (utrzymaniem) i jak sobie z nimi radzić.

 _________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli i kierowników NZOZ i ZOZ,
 • Kadry zarządzającej ZOZ
 • Menadżerów ochrony zdrowia,
 • Dyrektorów szpitali,
 • Lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
 • Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
 • Osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Wprowadzenie do zarządzania jakością w ochronie zdrowia

 1. Pojęcie jakości w ochronie zdrowia.
 2. Przepisy prawne regulujące kwestie systemów jakości w ochronie zdrowia.
 3. Rola i znaczenie systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia oraz jej wpływ na konkurencyjność placówek medycznych.
 4. Najpopularniejsze standardy jakości w ochronie zdrowia.
 • Standardy premiowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia podczas oceny ofert.
 • Porównanie standardów premiowanych przez NFZ oraz najczęściej funkcjonujących w placówkach medycznych – omówienie różnic, cech charakterystycznych, zastosowanego podejścia, korzyści i zagrożeń związanych z ich wdrożeniem i stosowaniem.
 • Stosowane kryteria oceny ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a standardy jakości – omówienie zależności, korzyści, warunków niezbędnych do uzyskania dodatkowych punktów dla podmiotów realizujących świadczenia w ramach NFZ.


II. System zarządzania jakością w placówce medycznej

 1. Najczęstsze błędy i dylematy występujące przy wdrożeniu (utrzymaniu) systemów jakości – omówienie praktycznego podejścia do wdrożenia / utrzymania efektywnego systemu zarządzania w placówce medycznej.
 2. Omówienie etapów wdrażania systemów jakości wg ISO oraz akredytacji Ministra Zdrowiaw placówkach medycznych.
 3. Wymagana dokumentacja systemowa i procesowa – omówienie najważniejszych elementów wdrożenia (utrzymania systemu).
 4. Wady i zalety, szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem ISO i akredytacji.


III. Omówienie najważniejszych elementów standardów jakości dedykowanych dla ochrony zdrowia

 1. ISO 9001:2008 – system zarządzania jakością.
 2. Akredytacja Ministra Zdrowia wg. wymagań Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
 3. EN 15224:2012 – system zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie Jakością Wyrobów oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Menadżer Jakości.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników oraz Audytorów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania, a także z zakresu Lean Manufacturing, Six Sigma oraz zarządzania ryzykiem. Posiada certyfikaty potwierdzające kompetencje audytora/audytora wiodącego ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001 akredytowane przez International Register of Certificated Auditors.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami zarządzania wg ISO, szczególnie zaangażowany jest w systemy zarządzania w branży medycznej.

Prowadzi projekty wdrożeniowe oraz konsultacje dla firm z różnych branż, oraz przeprowadza szkolenia i warsztaty we współpracy z uznanymi uczelniami i firmami szkoleniowymi.

Jest ekspertem i publicystą portalu i miesięcznika „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” oraz Portalu „Klub Managera ZOZ”, jak również Pełnomocnikiem i Doradcą ds. systemów zarządzania wg ISO w organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia i wyrobami medycznymi. Autor książki „Zarządzanie jakością w placówce medycznej” oraz wielu artykułów poświęconych tematyce jakości w ochronie zdrowia.