Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu prowadzonym w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz z wykorzystaniem praktycznych przykładów. Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego, w tym jako administratora bezpieczeństwa informacji w placówkach ochrony zdrowia, szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie.

Przedstawione będą praktyczne aspekty stosowania monitoringu wizyjnego w podmiocie leczniczym, zarówno pod względem formalnym (realizacja przepisów prawa), jak i technicznym (zabezpieczenie dostępu do nagrań).

 1. Podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych.
 2. Zmiana zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego wynikająca z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
 3. Prawo do poszanowania intymności i godności, a bezpieczeństwo pacjenta w kontekście monitoringu wizyjnego.
 4. Monitoring w przestrzeniach udzielanych świadczeń zdrowotnych – sale chorych.
 5. Monitoring w przestrzeniach udzielanych świadczeń zdrowotnych – pomieszczenia zabiegowe.
 6. Monitoring wizyjny w toaletach ZOL-u.
 7. Obowiązki informacyjne względem stosowania monitoringu wizyjnego.
 8. Wewnętrzna dokumentacja dotycząca monitoringu.
 9. Relacja z zewnętrznym dostawcą lub serwisantem monitoringu.
 10. Monitoring personelu medycznego.
 11. Bezpieczeństwo systemu monitoringu.

Szkolenie zaadresowane jest do całego personelu, który ma dostęp do monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem kierownictwa, osób zarządzających, informatyków. Przedstawione będą praktyczne aspekty stosowania monitoringu wizyjnego w podmiocie leczniczym, zarówno pod względem formalnym (realizacja przepisów prawa), jak i technicznym (zabezpieczenie dostępu do nagrań).

Ekspert ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji, między innymi w wielu placówkach medycznych. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji, w tym również dla placówek ochrony zdrowia. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w  wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wolters Kluwer, LEX, czy  Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się w formie online 6 listopada 2024 r. w godzinach 9-13.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).