Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ z zakresu leczenia szpitalnego. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

 1. Podstawowe wymogi i zasady realizacji świadczeń i kodowania procedur w lecznictwie szpitalnym.
 2. Struktura umów w zakresach lecznictwa szpitalnego.
 3. Katalogi Świadczeń w praktyce (zasady kodowania i rozliczeń, niezbędna dokumentacja medyczna):
  • Procedury podstawowe (Grupy JGP (procedury zachowawcze/zabiegowe).
  • Procedury do sumowania (krew, żywienie, badania genetyczne, histopatologia).
  • Świadczenia z zakresu SOR/Izby Przyjęć.
  • Świadczenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (rozliczenie TISS).
  • Kodowanie i rozliczenie świadczeń z zakresu kardiologii, endoprotezy.
  • Kodowanie i rozliczenie świadczeń z zakresu radioterapii i terapii izotopowej.
  • Rozliczenie świadczeń szpitalnych w Pakiecie Onkologicznym (ryczałt PSZ, pakiet onkologiczny, poza pakiet, a może KON ?).
  • Rozliczenie świadczeń za pomocą zgody płatnika.
 4. Rozliczenie szpitalne, czy ambulatoryjne (studium przypadków).
 5. Aktualne zmiany zasad rozliczeń świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego.
 6. Pytania i odpowiedzi.

 

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zajmujące się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej oraz w 2022 roku Executive Master of Business Administration (EMBA).
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO. Po konsolidacji szpitali pełni obecnie funkcję Kierownika Działu Sprzedaży Usług Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Wchodził w skład zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej.

Szkolenie odbędzie się 20 września 2024r. w Krakowie:

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 620 zł netto* + 23% VAT – przy zgłoszeniach do 13 września 2024 r.
 • 670 zł netto* + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 13 września 2024 r.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze w formie drukowanej, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).