Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Wprowadzenie IOWISZa i liczne zmiany przepisów w tym zakresie, powodują wiele problemów dla nowo zakładanych podmiotów leczniczych oraz placówek medycznych, które planują lub realizują inwestycje przekraczające kwotę 2 mln zł i nie zdają sobie sprawy ze skutków jakie posiadanie lub nieposiadanie opinii IOWISZ będzie wywierać na możliwość zawarcia i realizację umów z NFZ.

Wątpliwości w tym zakresie wyjaśni nasz webinar.

 1. Co to jest IOWISZ – krótka historia.
 2. Jakie inwestycje podmiotu leczniczego podlegają ocenie IOWISZ, wartość inwestycji.
 3. Ustawowe pojęcie inwestycji.
 4. Kiedy niezbędne jest uzyskanie opinii IOWISZ.
 5. Kiedy nie jest potrzebna opinia IOWISZ – wyjątki.
 6. Tryb postępowania w sprawie uzyskania opinii IOWISZ, uczestnicy, wnioski, opłaty.
 7. Wpływ braku opinii na możliwość zawarcia umowy z NFZ.
 8. Oświadczenia składane w toku postępowania konkursowego NFZ na temat IOWiSZa, różne praktyki komisji konkursowych w oddziałach wojewódzkich NFZ.
 9. Brak możliwości uzyskania od NFZ zapłaty za świadczenia ponadlimitowe w przypadku nieposiadania opinii IOWISZ.
 10. Planowanie inwestycji przez podmiot leczniczy w związku z IOWISZ.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2024r.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 11:30:

 • 09:00 – 11:30 zajęcia
 • 11:30 – 11:45  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).