Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP, REH i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

I Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 66/2018/DSOZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne z późn. zm. (w tym: zmiany w skali TISS, zmiany w kodowaniu OIT, zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, zmiany w rozliczaniu badań genetycznych czy żywienia do- i pozajelitowego, współczynniki korygujące w zabiegach onkologicznych, zmiany w okulistyce);
  • Zmiany w Rozporządzeniu MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (zmiany w zasadach wyliczania ryczałtu PSZ) oraz Zarządzeniu nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.;

II Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm. (nowe świadczenia w AOS, zmiany wycen, współczynniki korygujące, nielimitowość udzielania świadczeń w ASDK);

III Rozliczanie świadczeń w rehabilitacji leczniczej

Nowe obowiązki placówek wynikające z zapisów zmiany rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych w rehabilitacji leczniczej oraz Zarządzenia nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką z późn. zm. (w tym zmiany w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej);

IV Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków
 

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych współczynników korygujących do świadczeń oraz innych zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 56/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm.;
  • Zarządzenia nr 75/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z późn. zm.

V Zakres przekazywanych danych do NFZ

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z późn. zm.;
  • Zarządzenia nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z późn. zm.;
  • Obwieszczenia MZ z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (obliczanie mierników opisanych w przepisach w praktyce).

VI Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Jak proponowane w pilotażu rozwiązania wpłyną na realizację świadczeń onkologicznych w innych placówkach niż centra onkologii. Ocena pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu.

VII Pytania i odpowiedzi – studium przypadków

Doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa i magister ekonomii, trener i wykładowca. Wieloletni pracownik Regionalnej Kasy Chorych a następnie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualnie kierownik komórki organizacyjnej zajmującej się kontraktowaniem, rozliczeniami z NFZ i statystyką medyczną w specjalistycznym szpitalu publicznym. Ekspert w zakresie rozliczeń z NFZ, biorący aktywny udział w konsultacjach publicznych zmian prawnych w ochronie zdrowia.

Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2019. w Katowicach:
Vienna House Easy Katowice****
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
www.viennahouse.com/pl/angelo-katowice

Hotel mieści się w doskonałej lokalizacji. Od przystanku autobusowego „Katowice Sokolska“ dzieli go zaledwie 100 m. Od Dworca Głównego PKP Katowice jedyne 600 m. Centrum miasta: 1 km.

 

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 450 zł netto + 23% VAT.
  • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz