Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu szkolenia

z 24 września (piątek) na 22 października (piątek)

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego weryfikowania i sporządzania dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
 • Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE,
 • Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,
 • Dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz
 • przepisami i rozporządzeniami krajowymi.
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Importerzy,
 • Służby BHP

1. Wprowadzenie – znaczenie dokumentacji.

2. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z dokumentacją.

3. Podstawowy zakres dokumentacji technicznej dla maszyny:

 • dokumentacja konstrukcyjna – produkcja seryjna i jednostkowa,
 • dokumentacja oceny ryzyka,
 • sprawozdania techniczne.

4. Wymagania dla Instrukcji obsługi wg DM 2006/42/WE – szczegółowy zakres instrukcji obsługi:

 • ogólny opis maszyny z rysunkami i schematami,
 • przeznaczenie maszyny (użycie niedozwolone),
 • instrukcje montażu i instalacji (emisja hałasu),
 • ryzyko resztkowe,
 • instrukcje sposobu transportu , przenoszenia, przechowywania,
 • instrukcje konserwacji i regulacji,
 • inne informacje związane z ryzykiem użytkowania.

5. Wymagania dla Instrukcji stanowiskowej wg RMPIPS.

6. Wymagania Dokumentacji Technicznej dla maszyny nieukończonej:

 • dokumentacja konstrukcyjna przy produkcji jednostkowej i seryjnej,
 • sprawozdania z przeprowadzonych badań, testów.

7. Deklaracja zgodności dla maszyny, maszyny nieukończonej:

 • omówienie wymagań,
 • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej,
 • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE – błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.

8. Zakres odpowiedzialności osób opracowujących dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i montażu.

9. System kar za wprowadzenie niezgodnych maszyn.

10. Przykład podstawowej zawartości instrukcji obsługi i montażu – dobrze wykonana instrukcja jest gwarantem prawidłowego użytkowania.

11. Dyskusja, odpowiedz na indywidualne zapytania.

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 24 września 2021r.

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu szkolenia

z 24 września (piątek) na 22 października (piątek)

Cena za osobę wynosi 590,00 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
09:00 – 14:30 zajęcia
14:30 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.