Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego weryfikowania i sporządzania dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
 • Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE,
 • Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,
 • Dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz
 • przepisami i rozporządzeniami krajowymi.

Dodatkowo po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma GRATIS przykładowe materiały:

 • lista kontrolna – minimalne wymagania,
 • karty oceny ryzyka,
 • deklaracja zgodności WE oraz deklaracja włączenia maszyny nieukończonej,
 • instrukcje obsługi zgodne z DM2006/42/WE.
 1. Wprowadzenie – znaczenie dokumentacji.
 2. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych
  z dokumentacją. 
 3. Podstawowy zakres dokumentacji technicznej dla maszyny:
  • dokumentacja konstrukcyjna – produkcja seryjna i jednostkowa,
  • dokumentacja oceny ryzyka,
  • sprawozdania techniczne.
 4. Wymagania dla Instrukcji obsługi wg DM 2006/42/WE – szczegółowy zakres instrukcji obsługi:
  • ogólny opis maszyny z rysunkami i schematami,
  • przeznaczenie maszyny (użycie niedozwolone),
  • instrukcje montażu i instalacji (emisja hałasu),
  • ryzyko resztkowe,
  • instrukcje sposobu transportu , przenoszenia, przechowywania,
  • instrukcje konserwacji i regulacji,
  • inne informacje związane z ryzykiem użytkowania.
 5. Wymagania dla Instrukcji stanowiskowej wg RMPIPS.
 6. Wymagania Dokumentacji Technicznej dla maszyny nieukończonej:
  • dokumentacja konstrukcyjna przy produkcji jednostkowej i seryjnej,
  • sprawozdania z przeprowadzonych badań, testów.
 7. Deklaracja zgodności dla maszyny, maszyny nieukończonej:
  • omówienie wymagań,
  • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej,
  • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE – błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.
 8. Zakres odpowiedzialności osób opracowujących dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i montażu. 
 9. System kar za wprowadzenie niezgodnych maszyn.
 10. Przykład podstawowej zawartości instrukcji obsługi i montażu – dobrze wykonana instrukcja jest gwarantem prawidłowego użytkowania.
 11. Dyskusja, odpowiedz na indywidualne zapytania.
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Importerzy,
 • Służby BHP

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2024r.

Cena za osobę wynosi 700 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 10:00 – 15:00 zajęcia
 • 15:00 – 15:30  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).