Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Projektowanie i produkcja maszyn przeznaczonych na rynek krajowy, międzynarodowy, jak również potrzeby własnego przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu weryfikacyjnego, oceniającego zgodność urządzenia z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. Jest on wymagany w przypadku maszyn nowych lub zmodyfikowanych, importowanych lub oddawanych do użytku w UE.

Oznakowanie CE maszyny w praktycznym rozumieniu jest dokumentem poświadczającym rzetelne sprawdzenie i zbadanie urządzenia pod kątem bezpieczeństwa i oceny ryzyka związanego z jego użytkowaniem. Umieszczając na produkcie znak CE, producent maszyny lub osoba przez niego upoważniona potwierdza, że instalacja lub maszyna spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proces certyfikacji maszyny można wykonać samodzielnie, jeśli posiada się odpowiednią wiedzę i kompetencje. 
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego nasz ekspert odpowie na pytania uczestników oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości.

 1. Wprowadzenie do certyfikacji – uzasadnienie tematu.
 2. Omówienie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:
  • omówienie struktury
  • zakres zastosowania
  • powiązania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z innymi dyrektywami nowego podejścia
 1. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z certyfikacją i oznakowaniem CE.
 2. Podstawowe wymagania dla maszyn – omówienie wymagań, które należy uwzględnić przy projektowaniu maszyn wynikających z załącznika I DM 2006/42/WE.
 3. Normy zharmonizowane:
  • typy norm zharmonizowanych
  • przedstawienie norm zharmonizowanych z DM 2006/42/WE
 1. Ocena ryzyka przy budowie maszyn zgodnie z PN-EN ISO 12100:2012:
  • algorytm oceny ryzyka
  • ocena ryzyka – dokumentowanie
  • redukcja ryzyka
  • informowanie o ryzyku resztkowym
  • metody oceny ryzyka
  • przykłady przeprowadzonej oceny ryzyka
 1. Certyfikacja maszyn wymienionych w załączniku IV:
  • wykaz maszyn szczególnie niebezpiecznych
  • wewnętrzna kontrola produkcji
  • badanie typu
  • pełne zapewnienie jakości
 1. Wymagania Dokumentacji Technicznej, Instrukcji obsługi:
  • maszyny
  • maszyny nieukończonej
  • przykłady prawidłowo sporządzonej dokumentacji
 1. Deklaracja zgodności maszyny, maszyny nieukończonej:
  • omówienie wymagań
  • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej
  • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE – błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.
 1. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą maszynową.
 2. Zakres odpowiedzialności producenta i pracodawcy.
 3. Jakie kary grożą za nie spełnianie wymogów zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności.
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Importerzy,
 • Służby BHP

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 27 sierpnia 2024r.

Cena za osobę wynosi 700 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 9:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).