Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Każda maszyna przewidziana do znaku CE musi zostać oznakowana przed wprowadzeniem jej do obrotu, lub przed oddaniem jej do użytku. Oznacza to, iż na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (gdyż to na tym obszarze obowiązują przepisy oznaczenia CE) nie możemy użytkować maszyn (na potrzeby własne także), ani wprowadzać do obrotu handlowego, przed oznakowaniem ich znakiem CE. Tak samo w przypadku importu maszyny na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bez oznaczenia CE nie można wykonać takiego procesu.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego nasz ekspert odpowie na pytania uczestników oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości.

 1. Wprowadzenie do certyfikacji – uzasadnienie tematu.
 2. Omówienie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:
   • omówienie struktury
   • zakres zastosowania
   • powiązania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z innymi dyrektywami nowego podejścia
 1. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z certyfikacją i oznakowaniem CE.
 2. Podstawowe wymagania dla maszyn – omówienie wymagań, które należy uwzględnić przy projektowaniu maszyn wynikających z załącznika I DM 2006/42/WE.
 3. Normy zharmonizowane:
   • typy norm zharmonizowanych
   • przedstawienie norm zharmonizowanych z DM 2006/42/WE
 1. Ocena ryzyka przy budowie maszyn zgodnie z PN-EN ISO 12100:2012:
   • algorytm oceny ryzyka
   • ocena ryzyka – dokumentowanie
   • redukcja ryzyka
   • informowanie o ryzyku resztkowym
   • metody oceny ryzyka
   • przykłady przeprowadzonej oceny ryzyka
 1. Certyfikacja maszyn wymienionych w załączniku IV:
   • wykaz maszyn szczególnie niebezpiecznych
   • wewnętrzna kontrola produkcji
   • badanie typu
   • pełne zapewnienie jakości
 1. Wymagania Dokumentacji Technicznej, Instrukcji obsługi:
   • maszyny
   • maszyny nieukończonej
   • przykłady prawidłowo sporządzonej dokumentacji
 1. Deklaracja zgodności maszyny, maszyny nieukończonej:
   • omówienie wymagań
   • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej
   • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE– błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.
 1. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą maszynową.
 2. Zakres odpowiedzialności producenta i pracodawcy.
 3. Jakie kary grożą za nie spełnianie wymogów zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności.
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Importerzy,
 • Służby BHP

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 27 października 2023r.

Cena za osobę wynosi 650,00 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 09:00 – 14:30 zajęcia
 • 14:30 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).