Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Oznakowanie CE może zostać nadane TYLKO I WYŁĄCZNIE przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Nie potrzebujesz licencji, aby umieścić oznakowanie CE na swoim produkcie , jednak zanim to zrobisz, musisz upewnić się, że spełnia wszystkie odpowiednie wymagania obowiązujące w całej UE oraz ustalić, czy możesz samodzielnie ocenić swój produkt, czy też musisz zaangażować jednostkę notyfikowaną.

Aby uzyskać certyfikat CE dla swoich produktów, należy podjąć następujące kroki:

 • zdefiniować dyrektywy związane z produktem. Ważne jest, aby sprawdzić, czy produkt podlega obowiązkowemu oznakowaniu CE i ustalić, którą dyrektywą jest objęta.
 • określić, czy produkt spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa określonych dyrektyw.
 • wykonać proces oceny zgodności. Oznakowanie CE można umieścić na produkcie tylko wtedy, gdy produkt spełnia wymagania.
 • umieścić znak CE na produkcie. Gdy produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa odpowiedniej dyrektywy, oznakowanie CE może być umieszczone.
 • przygotować deklarację zgodności. Niniejsza deklaracja potwierdza, że ​​produkt spełnia obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa i opiera się na dokumentacji technicznej.

 1. Wprowadzenie do certyfikacji – uzasadnienie tematu.
 2. Omówienie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:
   • omówienie struktury
   • zakres zastosowania
   • powiązania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z innymi dyrektywami nowego podejścia
 1. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z certyfikacją i oznakowaniem CE.
 2. Podstawowe wymagania dla maszyn – omówienie wymagań, które należy uwzględnić przy projektowaniu maszyn wynikających z załącznika I DM 2006/42/WE.
 3. Normy zharmonizowane:
   • typy norm zharmonizowanych
   • przedstawienie norm zharmonizowanych z DM 2006/42/WE
 1. Ocena ryzyka przy budowie maszyn zgodnie z PN-EN ISO 12100:2012:
   • algorytm oceny ryzyka
   • ocena ryzyka – dokumentowanie
   • redukcja ryzyka
   • informowanie o ryzyku resztkowym
   • metody oceny ryzyka
   • przykłady przeprowadzonej oceny ryzyka
 1. Certyfikacja maszyn wymienionych w załączniku IV:
   • wykaz maszyn szczególnie niebezpiecznych
   • wewnętrzna kontrola produkcji
   • badanie typu
   • pełne zapewnienie jakości
 1. Wymagania Dokumentacji Technicznej, Instrukcji obsługi:
   • maszyny
   • maszyny nieukończonej
   • przykłady prawidłowo sporządzonej dokumentacji
 1. Deklaracja zgodności maszyny, maszyny nieukończonej:
   • omówienie wymagań
   • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej
   • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE– błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.
 1. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą maszynową.
 2. Zakres odpowiedzialności producenta i pracodawcy.
 3. Jakie kary grożą za nie spełnianie wymogów zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności.
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Importerzy,
 • Służby BHP

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 20 października 2023r. w Katowicach:
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1A
40-502 Katowice
www.silesianhotel.pl

Dogodna lokalizacja w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego „3 Stawy” oraz centrum miasta.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 790 zł netto* + 23% VAT.
 • 850 zł netto* + 23% VAT dla osób, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).