Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Od stycznia 2027 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie UE w sprawie maszyn 2023/1230, które określa nowe ramy prawne w zakresie bezpieczeństwa maszyn i uchyla obecnie obowiązującą dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Producenci i użytkownicy maszyn, integratorzy systemów oraz wszelkie instytucje związane z branżą maszynową otrzymają  nowy przepis dopasowany do nowych wyzwań wynikających z postępu technicznego i związanych z tym szans i zagrożeń. Nowe rozporządzenie precyzuje i rozszerza zakres obowiązków wszystkich podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proces  wprowadzania maszyn do obrotu, począwszy od producenta i skończywszy na dystrybutorze (sprzedawcy).

Najistotniejsze zmiany w  stosunku do dyrektywy 2006/42/WE to:

 • zmiana procedur oceny zgodności,
 • podział tzw. maszyn „szczególnie niebezpieczne” na dwie grupy,
 • dodanie nowych i zmiana definicji niektórych pojęć (np. istotna modyfikacja),
 • wprowadzenie elektronicznej wersji instrukcji obsługi i deklaracji zgodności,
 • uzupełnienie wymagań zasadniczych dotyczących układów sterowania i maszyn mobilnych,
 • wprowadzenie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa i możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do pełnienia funkcji bezpieczeństwa.
 1. Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn – tło historyczne.
 2. Przesłanki wprowadzenia zmian i cele nowego rozporządzenia.
 3. Rola norm zharmonizowanych w projektowaniu i użytkowaniu maszyn.
 4. Nowe i zmienione definicje niektórych pojęć oraz wyłączeń.
 5. Możliwość wykorzystania elementu cyfrowego (sztucznej inteligencji) do pełnienia funkcji bezpieczeństwa.
 6. Istotna modyfikacja.
 7. Nowy moduł procedury oceny zgodności (weryfikacja jednostkowa – G).
 8. Obowiązkowy udział Jednostek Notyfikowanych w ocenie zgodności dla 6 kategorii produktów.
 9. Cyfrowa postać instrukcji i deklaracji zgodności – wymagania.
 10. Nowe obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów maszyn.
 11. Reguły umieszczania oznakowania CE
 12. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem (cyberbezpieczeństwo).
 13. Wymagania dla układów sterowania.
 14. Nowe wymagania dla autonomicznych i zdalnie kierowanych maszyn.
 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie.

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 7 kwietnia 2025r.

Cena za osobę wynosi 750 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 9:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).