Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Od stycznia 2027 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie UE w sprawie maszyn 2023/1230, które określa nowe ramy prawne w zakresie bezpieczeństwa maszyn i uchyla obecnie obowiązującą dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Producenci i użytkownicy maszyn, integratorzy systemów oraz wszelkie instytucje związane z branżą maszynową otrzymają  nowy przepis dopasowany do nowych wyzwań wynikających z postępu technicznego i związanych z tym szans i zagrożeń. Nowe rozporządzenie precyzuje i rozszerza zakres obowiązków wszystkich podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proces  wprowadzania maszyn do obrotu, począwszy od producenta i skończywszy na dystrybutorze (sprzedawcy).

Najistotniejsze zmiany w  stosunku do dyrektywy 2006/42/WE to:

 • zmiana procedur oceny zgodności,
 • podział tzw. maszyn „szczególnie niebezpieczne” na dwie grupy,
 • dodanie nowych i zmiana definicji niektórych pojęć (np. istotna modyfikacja),
 • wprowadzenie elektronicznej wersji instrukcji obsługi i deklaracji zgodności,
 • uzupełnienie wymagań zasadniczych dotyczących układów sterowania i maszyn mobilnych,
 • wprowadzenie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa i możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do pełnienia funkcji bezpieczeństwa.
 1. Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn – tło historyczne.
 2. Przesłanki wprowadzenia zmian i cele nowego rozporządzenia.
 3. Rola norm zharmonizowanych w projektowaniu i użytkowaniu maszyn.
 4. Nowe i zmienione definicje niektórych pojęć oraz wyłączeń.
 5. Możliwość wykorzystania elementu cyfrowego (sztucznej inteligencji) do pełnienia funkcji bezpieczeństwa.
 6. Istotna modyfikacja.
 7. Nowy moduł procedury oceny zgodności (weryfikacja jednostkowa – G).
 8. Obowiązkowy udział Jednostek Notyfikowanych w ocenie zgodności dla 6 kategorii produktów.
 9. Cyfrowa postać instrukcji i deklaracji zgodności – wymagania.
 10. Nowe obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów maszyn.
 11. Reguły umieszczania oznakowania CE
 12. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem (cyberbezpieczeństwo).
 13. Wymagania dla układów sterowania.
 14. Nowe wymagania dla autonomicznych i zdalnie kierowanych maszyn.
 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie.

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2025r. w Łodzi:

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 890 zł netto + 23% VAT.
 • 950 zł netto + 23% VAT dla osób, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).