Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn.
W trakcie spotkania m.in.:

 • omówimy rolę norm technicznych,
 • wskażemy jak prawidłowo dokonywać kontroli oraz modernizacji maszyn,
 • omówimy podstawowe i dodatkowe środki ochronne,
 • wskażemy jakie są obowiązki pracodawcy przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne,
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Szkolenie prowadzi doświadczony Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

 1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:
  • wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE);
  • wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE).
 2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:
  • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
  • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności  i nadzoru rynku.
 3. Rola norm technicznych  w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowywaniu maszyn do wymagań minimalnych:
  • struktura norm i ich ważność;
  • normy typu A, B i C.
 4. Obowiązki pracodawcy  przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne (interpretacja art. 217 KP).
 5. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika (podstawy prawne, rodzaje kontroli i ich zakres, częstotliwość kontroli, wymagania kwalifikacyjne osób dokonujących kontroli, dokumentowanie kontroli).
 6. Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych:
  • formy zagrożeń mechanicznych;
  • triada bezpieczeństwa (konstrukcja wewnętrznie bezpieczna, techniczne środki ochronne, informacja dla użytkownika);
  • ochrona przez oddalenie (EN ISO 13857);
  • ochrona przed zgnieceniem (EN ISO 13854);
  • ochrona w przypadku  zbiegania się powierzchni elementów walcowych;
  • ochrona w przypadku powierzchni śrubowej wału;
  • ochrona przez ograniczenie siły i energii;
  • ochrona przez ograniczenie prędkości.
 7. Podstawowe techniczne środki ochronne:
  • osłony stałe, ruchome i nastawne;
  • wymagania dla osłon ruchomych blokujących;
  • umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka (EN ISO 13855);
  • środki nieodgradzające dotykowe (urządzenia sterowania oburęcznego, maty czułe na nacisk, pręty, listwy  i linki do wyłączania);
  • środki nieodgradzające nie dotykowe  – aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny i bariery świetlne, głowice skanujące).
 8. Dodatkowe (wspomagające) środki ochronne:
  • urządzenia zatrzymania awaryjnego;
  • ochrona przed niekontrolowanym  dopływem energii (system LOTO);
  • urządzenia spowolnienia ruchu, urządzenia krokowe i urządzenia podtrzymywane;
  • sygnalizacja bezpieczeństwa;
  • środki dostępu (EN ISO 14122).
 9. Modernizacja i zespalanie maszyn:
  • przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100;
  • wymagania prawne;
  • maszyna nieukończona;
  • procedura modernizacji;
  • maszyna zespolona.
 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie.

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 27 września 2024r.

Cena za osobę wynosi 700 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 09:00 – 14:30 zajęcia
 • 14:30 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).