Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Czy wiesz:

 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
 • jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tyk obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB.
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB.
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach.
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB.
 5. Kto prowadzi c-KOB.
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole.
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB.
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

 1. Zawartość c-KOB.
 2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB.
 3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej.
 4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów.

Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?

 1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB.
 2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB.
 3. Jak założyć konto w systemie c-KOB.

Moduł IV. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:

 1. Logowanie i założenie c-KOB.
 2. Strona startowa, wybór roli, profil użytkownika.
 3. Interesariusze.
 4. Informacje o obiekcie budowlanym.
 5. Dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
 6. Przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
 7. Ekspertyzy i opinie techniczne.
 8. Wpisy do c-KOB:
  a) przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  b) roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
  c) katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  d) decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 9. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB.

Moduł V – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 1. Roczne.
 2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych).
 3. Pięcioletnie.
 4. Bezpiecznego użytkowania.
 5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych.
 6. Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów.
 7. Uprawnienia do wykonywania kontroli.

Moduł VIUstawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 1. Zawartość i struktura protokołu?
 2. Co to są zalecenia?
 3. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

Moduł VII – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:

 1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
 3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 4. Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje  firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2023r. w Łodzi:

INESS HOTEL ***

Wróblewskiego 19/23
93-578 Łódź

http://www.inesshotel.pl

Hotel usytuowany jest przy centrum miasta przy trasie E75 Gdańsk – Katowice – Wrocław, blisko Hali Sportowej Atlas Arena i Targów Łódzkich.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 790 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniach do 24 listopada 2023 r.
 • 850 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 24 listopada 2023 r.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).