Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

W trakcie spotkania omówimy najnowsze zmiany w podatkach w 2024 roku i wynikające z nich wyzwania. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności prowadzące do zwiększenia efektywności pracy i ograniczania ryzyka popełniania błędów, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych sankcji i kar finansowych.

Szkolenie prowadzone jest na żywo w formie interaktywnego wykładu. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia oraz w sesji pytań i odpowiedzi. Zachęcamy też do przesyłania swoich pytań i wątpliwości jeszcze przed spotkaniem, co dodatkowo zwiększy efektywność szkolenia.

1. Krajowy Rejestr e-faktur:
• nowe terminy wejścia w życie KSeF,
• struktura KSeF,
• uprawnienia księgowych/biur rachunkowych w nowym systemie KSeF.

2. Podatek minimalny w CIT:
• zakres podmiotowy podatku minimalnego,
• próg rentowności – zasady obliczania,
• wyłączenia z podatku minimalnego,
• podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym.

3. Funkcjonowanie estońskiego CIT – najnowsze orzecznictwo i interpretacje:
• zakres podmiotowy korzystania z estońskiego CIT,
• ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – co to jest i w jaki sposób powinno zostać opodatkowane,
• dochody z nieujawnionych operacji gospodarczych – definicja i zasady opodatkowania.

4. Slim VAT 3:
• podwyższenie limitu małego podatnika,
• kursy walut obcych w przypadku korekty rozliczeń,
• dowody potwierdzające WDT – wpływ na rozliczenie VAT,
• proporcja i preproporcja VAT.
• orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygn. akt C-935/19 w sprawie sankcji w VAT

  • pracownicy działów finansowych i księgowych,
  • księgowi, samodzielni księgowi,
  • specjaliści ds. podatków,
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie ustrukturyzowanych podatku PIT/CIT/VAT,
  • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawniczych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, książek oraz szkoleń stacjonarnych i on-line. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako ceniony doradca podatkowy.

Szkolenie odbędzie się 5 czerwca 2024 r.  
9:00 – 13:30 – zajęcia
13:30 – 14.00 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi.
Spotkanie online, za pośrednictwem platformy zoom.

Cena za osobę wynosi 490 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).