Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione zapisy zawarte w dokumencie „Dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania”, zwanej potocznie „dyrektywą o transparentności wynagrodzeń”.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki z zakresu kryteriów wartościowania stanowisk pracy, obowiązku informacyjnym, modyfikacji procesu rekrutacji, obowiązkowej sprawozdawczości czy mechanizmów egzekwowania, które przewiduje dyrektywa.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z przepisami Dyrektywy 2023/970,
 • nabycie umiejętności analizy kluczowych treści Dyrektywy z perspektywy obowiązków i wyzwań stojących przed pracodawcą,
 • nabycie praktycznych umiejętności przygotowujących do zmian,
 • uzyskanie informacji o nadchodzących zmianach w obszarze wynagrodzeń,
 • przekazanie pracodawcy rekomendacji, pozwalającej przygotować się do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami.

Korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z wymogami wdrożenia „Dyrektywy o transparentności wynagrodzeń”,
 • poznanie obowiązków Pracodawców w zakresie opisu pracy wymaganej do wartościowania w świetle Dyrektywy, schematu wartościowania zgodnego z Dyrektywą, jakie powinny być wdrożone najpóźniej od czerwca 2026 roku,
 • uzyskanie wiedzy popartej przykładami,
 • przekazanie instrukcji dostosowania systemu płacowego do dyrektywy,
 • przekazanie poglądowego przykładu wartościowania stanowisk pracy,
 • wyjaśnienie wątpliwości oraz możliwość uzyskania praktycznych wskazówek.
 1. Przegląd zapisów dyrektywy i wynikających z tego obowiązków pracodawcy:
  • wyjaśnienie pojęć z dyrektywy,
  • zakres stosowania,
  • pracodawcy, których dotyczy dyrektywa, terminy wprowadzania.
 1. Przejrzystość wynagrodzeń przed zatrudnieniem:
  • prawo do informacji,
  • dostępność informacji,
  • przejrzystość ustalania wynagrodzeń oraz polityka wzrostu wynagrodzeń.
 1. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej. 
 2. Obowiązki pracodawcy w procesie wartościowania, pozwalające spełnić wymogi dyrektywy. 
 3. Kryteria porównywania (wartościowania) pracy i faktyczny zakres ich identyfikacji:
  • wartościowanie pracy wg założeń dyrektywy,
  • umiejętności zawodowe (Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, Krajowe Standardy Klasyfikacji Zawodowych, Klasyfikacja zawodów i specjalności),
  • kompetencje miękkie (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Instytut Badań Edukacyjnych),
  • zakres odpowiedzialności (kodeks pracy, kodeks cywilny, definiowanie odpowiedzialności przez pracodawcę, opracowania UE oraz ILO),
  • kryteria niedyskryminujące pod względem płci pracowników (ilość i jakość świadczonej pracy przez pracownika, wymiar etatu).
 1. Środki ochrony prawnej i egzekwowanie:
  • ochrona praw pracowników,
  • odszkodowania dla pracownika,
  • dowody wykonywania takiej samej pracy lub pracy o takiej samej wartości.
 1. Rekomendacje, co do dokumentacji dotyczącej pracy:
  • kompletowanie dokumentacji,
  • przekazywanie informacji,
  • wartościowanie pracy.
 1. Zakres i sposób prowadzenia „projektu opisywania i wartościowania stanowisk pracy”:
  • przykład schematów wartościowania,
  • przekazanie instrukcji dostosowania systemu płacowego do dyrektywy,
  • przekazania poglądowego przykładu wartościowania stanowisk pracy.
 • HR Biznes Partnerzy,
 • Pracownicy działów kadr, płac,
 • Menadżerowie HR,
 • Eksperci i specjaliści ds. HR,
 • Audytorzy i kontrolerzy w obszarach HR,
 • Osoby, które rozpoczynają swoją drogę zawodową i zadania w kierunku ZZL,
 • Właścicieli małych firm, którzy samodzielnie będą musieli wdrożyć mechanizmy płacowe.

Doktorantka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła kilkanaście studiów podyplomowych m.in.: na kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym; BHP i ergonomii oraz Kontroli wewnętrznej.
Posiada 20 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, personalnym i jakości.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach o profilu produkcyjnym, usługowym a także w służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, doradca personalny, HR Business Partner w wiodących polskich i zagranicznych firmach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych. W swojej karierze była odpowiedzialna za obszar kadr i płac, wdrażanie efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, szkoleniowych, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze, angażowania i motywowania pracowników. Łącznie przeprowadziła około 5.000 godzin szkoleniowych.

Od 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmując się m.in. szkoleniami, audytami z zakresu prawa pracy i jakości. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych (MBA, podyplomowe, magisterskie).

Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2024 r.  
9:00 – 14:30 – zajęcia
14:30 – 15.00 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi.
Spotkanie online, za pośrednictwem platformy zoom.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).