Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Dyrektywa Antyfałszywkowa i wynikający z niej obowiązek serializacji leków obowiązują w Polsce od 2019 roku. Zostały uchwalone w celu zabezpieczenia europejskiego łańcucha dystrybucyjnego przed wprowadzaniem sfałszowanych produktów leczniczych na rynki krajów objętych dyrektywą, a co za tym idzie – zagwarantowania obywatelom dostępu wyłącznie do oryginalnych produktów leczniczych.

Serializacja leków nakłada na producentów produktów leczniczych obowiązek umieszczania na ich opakowaniach dwóch rodzajów zabezpieczeń, dzięki czemu:

 • zwiększa bezpieczeństwo pacjentów poprzez wyeliminowanie z łańcucha dystrybucji sfałszowanych farmaceutyków,
 • podnosi transparentność gospodarki lekowej,
 • wprowadza oszczędności związane z optymalizacją modelu obiegu leków.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przyjrzymy się wyzwaniom oraz szansom wynikającym z serializacji. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w przedsiębiorstwach i hurtowniach farmaceutycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące efektywnych działań, które pozwolą na znaczące zmniejszenie liczby alertów i pozwolą na uniknięcie kar finansowych nakładanych przez Nadzór Farmaceutyczny.

Szkolenie prowadzone jest na żywo w formie interaktywnego wykładu.
Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

 1. Modele dystrybucji a serializacja
 2. Wyzwania związane z serializacją. Porozmawiajmy na przykładach
 3. Jak działać efektywnie i zgodnie z regulacjami, kiedy pojawi się alert?
 4. Czy ufać komunikatom organów nadzoru?
 5. Kompetencje GIF. Jakie są możliwe sankcje?

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi, kierowników hurtowni farmaceutycznych, osób odpowiedzialnych oraz pracowników działów jakości.

Aleksandra Bieniek – Aplikantka radcowska. Związana z rynkiem farmaceutycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wpływem modeli dystrybucji na weryfikacją autentyczności leków. Duże doświadczenie w kontaktach z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Wspiera wytwórców, hurtowników i pośredników w obrocie produktami leczniczymi na każdym etapie postępowania. 

Szkolenie odbędzie się w formule online 14 marca 2023r.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10-12.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).