Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z kartą DiLO i optymalnym rozliczaniem świadczeń onkologicznych. Omówione zostaną również planowane zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej.

Spotkanie w Katowicach prowadzone będzie w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych zajmujących się leczeniem pacjentów onkologicznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

 1. Karta onkologiczna i rozliczenie świadczeń onkologicznych w praktyce:
  • ścieżka pacjenta, a rozliczenie pakietu onkologicznego,
  • portal obsługi kart diagnostyki i leczenia onkologicznego w praktyce,
  • rola koordynatora onkologicznego,
  • jak optymalnie rozliczyć porady / hospitalizacje z rozpoznaniem onkologicznym.
 1. Kompleksowa Opieka Onkologiczna /zasady, rozliczenie/:
  • różnice w ścieżce pacjenta i rozliczeniu świadczeń onkologicznych.
 1. Podstawowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej /planowane zmiany.
 2. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji,  działów statystyki medycznej, koordynatorów leczenia onkologicznego w podmiotach leczniczych  zajmujących się leczeniem pacjentów onkologicznych, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z NFZ.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej oraz w 2022 roku Executive Master of Business Administration (EMBA).
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO. Po konsolidacji szpitali pełni obecnie funkcję Kierownika Działu Sprzedaży Usług Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Wchodził w skład zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej.

Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia 2024r. w Katowicach:
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1A
40-502 Katowice
www.silesianhotel.pl

Dogodna lokalizacja w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego „3 Stawy” oraz centrum miasta.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 620 zł netto* + 23% VAT – przy zgłoszeniach do 13 kwietnia 2024 r.
 • 670 zł netto* + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 13 kwietnia 2024 r.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze w formie drukowanej, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).