Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej, zarówno papierowej jak i elektronicznej, obarczone jest szczególnym reżimem prawnym ze względu na dostęp do informacji dotyczących stanu zdrowia, czyli szczególnej kategorii danych. Sytuację dodatkowo skomplikowało RODO, a raczej nadgorliwa w wielu przypadkach interpretacja tych generalnych zasad opisanych w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych.

 • Jakie tak naprawdę obowiązki, zadania i odpowiedzialność są związane z przetwarzaniem danych medycznych, aby pozostać w zgodzie z RODO?
 • Jak kwestie przetwarzania i ochrony danych osobowych w placówkach medycznych regulują obecne przepisy?

Te i inne tematy, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ochrony danych medycznych, wyjaśnia proponowane szkolenie.

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym.

Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz z wykorzystaniem praktycznych przykładów. Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego, w tym jako administratora bezpieczeństwa informacji w placówkach ochrony zdrowia, szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji obowiązków placówki, jako administratora danych, oraz osób nadzorujących w placówce przestrzeganie zasad i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • administratorów danych (tj. właścicieli, dyrektorów, prezesów placówek),
 • administratorów bezpieczeństwa informacji i osób przygotowywanych do pełnienia takiej roli,
 • administratorów systemów informatycznych – Informatyków,
 • kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych, w tym za dane personalne,
 • menedżerów,
 • dyrektorów,
 • kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych,
 • pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • właścicieli praktyk zawodowych.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych:

 • stan prawny po 25 maja 2018 r.,
 • RODO a przepisy ustaw medycznych – wpływ RODO na działalność placówek medycznych,
 • znowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta,
 • wymogi bezpieczeństwa z rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2. Obowiązki Zakładów opieki zdrowotnej, jako administratorów danych.

3. Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów informatycznych służących do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zabezpieczanie fizyczne pomieszczeń dla przechowywania danych elektronicznych i papierowych.

4. Udostępnianie danych wrażliwych na zewnątrz. Odnotowywanie udostępnienia danych na zewnątrz.  Rozporządzenie MZ w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

5. Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu unijnym:

 • nowa definicja danych „zwykłych” oraz szczególnie chronionych – „wrażliwych”
 • definicje administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane.
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej – dlaczego podmiot wykonujący działalność leczniczą z innym takim podmiotem nie powinien zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

6. Praktyczne omówienie obowiązków i środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa dotyczących służby zdrowia, a w szczególności:

 • zasady przechowywania danych przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach  ewidencyjnych,
 • mechanizmy kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych
 • stosowane zabezpieczenia przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej
 • funkcjonalności stosowane w systemach informatycznych w zakresie realizacji wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • zasady czystego biurka i czystego ekranu.

7. Zakresy uprawnień użytkowników, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i odpowiednie prowadzenie ewidencji osób upoważnionych. Możliwość dostępu do dokumentacji medycznej dla personelu pomocniczego, dla osób nie wykonujących zawodu medycznego.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych i danych medycznych. Kiedy i jaka klauzula informacyjna, a kiedy klauzula zgody.

9. Prawa pacjenta, jako osoby, której dane dotyczą.

10. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.

11. Przykłady wykradania danych, największych „wycieków”. Metody przeciwdziałania.

12. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI)

 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
 • Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla podmiotów przetwarzających szczególne kategorie danych, w tym informacji dotyczących stanu zdrowia.
 • Zadania Inspektora ochrony danych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego. Status Inspektora ochrony danych.

13. Mity i absurdy dotyczące stosowania RODO w placówkach leczniczych.

14. Przekazanie i omówienie wzorów dokumentów i procedur składających się na politykę bezpieczeństwa informacji.

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach, również w placówkach ochrony zdrowia. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Inspektor Ochrony Danych pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji, również dla podmiotów medycznych. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Wykładowca, prelegent na licznych konferencjach, ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się  16 listopada 2018r. w Katowicach:
Angelo Katowice****
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
www.viennahouse.com/pl/angelo-katowice

Hotel mieści się w doskonałej lokalizacji. Od przystanku autobusowego „Katowice Sokolska“ dzieli go zaledwie 100 m. Od Dworca Głównego PKP Katowice jedyne 600 m. Centrum miasta: 1 km.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz