Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Wtryskarki to urządzenia służące do przetwarzania tworzyw sztucznych. Ich budowa różni się w zależności od tego, jakie tworzywo jest przerabiane oraz jaki rodzaj formy został zastosowany. Prowadzimy szkolenia dla przyszłych i aktualnych operatorów wtryskarek, dzięki którym nabędą umiejętności dotyczących obsługi tego typu urządzeń, podawania surowca oraz odbierania i sortowania półproduktów.

Co obejmuje nadzorowanie pracy wtryskarki?

Podczas szkoleń z obsługi wtryskarek poruszamy takie kwestie jak:

 • technika wtryskiwania tworzyw
 • tworzywa termoplastyczne i ich własności przetwórcze,
 • podstawy użytkowania wtryskarek i ich wyposażenia
 • przygotowanie tworzyw do przetwórstwa i stanowiska do produkcji wtryskowej,
 • uruchomienie i nadzór produkcji wg karty operacyjnej i innej dokumentacji,
 • przebieg procesu wtryskiwania ćwiczenia w grupach przy wtryskarce,
 • typowe zakłócenia procesu wtrysku,
 • kontrola stanowiskowa i operacje pomocnicze,
 • postępowanie przy zakończeniu procesu,
 • formy wtryskowe, ich użytkowanie i przyczyny uszkodzeń,
 • środki pomocnicze i narzędzia na stanowisku pracy,
 • własności wyrobów wtryskiwanych,
 • kontrola jakości produkcji wtryskowej,
 • zasady BHP obowiązujące na stanowisku wtryskarki i na wtryskowni.

Szkolenia z obsługi wtryskarek – dlaczego warto brać w nich udział?

Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest odrębną dziedziną techniki nie mającą żadnych cech wspólnych z jakąkolwiek technologią obróbki metali. Zapraszamy do uczestnictwa w kursach z dziedziny technologii wtryskiwania tworzyw sztucznych służących doskonaleniu kwalifikacji pracowników. W odróżnieniu od innych szkoleń łączą one teorię z doradztwem i konsultacjami. Trenerzy na bieżąco wyjaśniają wszelkie problemy i odpowiadają na pytania uczestników. Efektem uczestnictwa są ogromne korzyści dla pracodawców, którzy dzięki takim szkoleniom mogą być pewni, że ich pracownicy będą odpowiednio przygotowani do pracy na danym stanowisku. Będzie to miało pozytywny skutek na jakość półproduktów oraz na mniejsze straty materiałowe.

Jak przebiegają szkolenia z wtryskarek?

Program szkolenia zawiera również osobną część konsultacyjno–doradczą, w czasie której omawiane są konkretne problemy z jakimi w codziennej pracy spotykają się pracownicy w oparciu o przywiezione przez nich wadliwe wyroby i np. wypraski z wlewkami. Szkolenia dla produkcji są zawsze dopasowywane do potrzeb uczestników tak, aby jak najwięcej Państwo z nich wynieśli. Właśnie dlatego szkoleniowcy przekazują informacje o tym, jak przeciwdziałać popularnym problemom przy obsłudze wtryskarek, w jaki sposób postępować, by praca była bezpieczna oraz jak ustalać parametry procesu wtrysku.

Szkolenia z obsługi wtryskarek realizowane są głównie dla przedsiębiorstw, które chcą w odpowiedni sposób przeszkolić swoich pracowników do wykonywania tego typu prac.