Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z organizacją pracy w AOS. W oparciu o aktualne przepisy omówimy zasady i wskażemy proste kroki, które pozwolą na usprawnienie działalności, zwiększenie efektywności i podniesienie standardów pracy w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego.

Szkolenie prowadzone jest w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

 1. Harmonogramy i kolejka oczekujących – prowadzenie i sprawozdawczość.
  (Ustawa z dnia 27.sierpnia 2004r. o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373;1394).
 2. Prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – kto? Dlaczego?
  (Ustawa z dnia 27.sierpnia 2004r. o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373;1394).
 3. Dokumentacja medyczna – jak prowadzić i w jakiej formie.
  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
 4. Oświadczenia i zgody pacjenta.
  (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.).
 5. Udostępnianie i przechowywanie dokumentacji.
  (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników przychodni AOS w szczególności dla osób biorących udział w tworzeniu dokumentacji medycznej na różnych etapach.

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2022r.

Cena za osobę wynosi 390,00 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 13:15:

 • 09:00 – 13:00 zajęcia
 • 13:00 – 13:15  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).