Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z organizacją pracy w AOS. W oparciu o aktualne przepisy omówimy zasady i wskażemy proste kroki, które pozwolą na usprawnienie działalności, zwiększenie efektywności i podniesienie standardów pracy w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego.

Szkolenie prowadzone jest w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

Szkolenie polecamy dla:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami,
 • pracowników rejestracji pacjentów,
 • osób zatrudnionych w działach rozliczeń,
 • pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach.
 1. Omówienie zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – harmonogram przyjęć.
 2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
 3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
 4. Rejestracja pacjenta.
 5. Przyjęcie pacjenta w podmiocie.
 6. Zbieranie oświadczeń (dotyczy pacjentów pierwszorazowych).
 7. Porada lekarska (tworzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej):
  • historia zdrowia i choroby,
  • karta przebiegu ciąży,
  • księga przyjęć,
  • kartoteka środowisk epidemiologicznych,
  • księga pracowni diagnostycznej,
  • księga zabiegów.
 8. Odbieranie skierowań, zleceń i recept.
 9. Odbieranie wyników badań i konsultacji (przez podmiot leczniczy).
 10. Odbieranie dokumentacji przyniesionej przez pacjenta.
 11. Obieg dokumentacji w podmiocie leczniczym. Archiwizacja dokumentacji medycznej. Organizacja archiwum.
 12. Udostępnianie dokumentacji medycznej. Kopiowanie dokumentacji w celu udostępnienia.
 1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
 2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenie odbędzie się 22 listopada 2019. w Gdańsku:
AMBER Hotel ***
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk

 

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 15:30.

Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz