Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z organizacją pracy w AOS. W oparciu o aktualne przepisy omówimy zasady i wskażemy proste kroki, które pozwolą na usprawnienie działalności, zwiększenie efektywności i podniesienie standardów pracy w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego.

Szkolenie prowadzone jest w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

Szkolenie polecamy dla:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami,
 • pracowników rejestracji pacjentów,
 • osób zatrudnionych w działach rozliczeń,
 • pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach.

1. Zmiany w zasadach prowadzenia list oczekujących.

2. Rejestracja pacjenta.

3. Przyjęcie pacjenta w podmiocie.

4. Zbieranie oświadczeń (dotyczy pacjentów pierwszorazowych).

5. Porada lekarska (tworzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej):

 • historia zdrowia i choroby,
 • karta przebiegu ciąży,
 • księga przyjęć,
 • kartoteka środowisk epidemiologicznych,
 • księga pracowni diagnostycznej,
 • księga zabiegów.

6. Odbieranie skierowań, zleceń i recept.

7. Odbieranie wyników badań i konsultacji (przez podmiot leczniczy).

8. Odbieranie dokumentacji przyniesionej przez pacjenta.

9. Obieg dokumentacji w podmiocie leczniczym. Archiwizacja dokumentacji medycznej. Organizacja archiwum.

10. Udostępnianie dokumentacji medycznej. Kopiowanie dokumentacji w celu udostępnienia.

11. Wystawianie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

12. Definicje w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • porada początkowa,
 • pacjent pierwszorazowy,
 • świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe,
 • świadczenie specjalistyczne receptowe.
 1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
 2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2019r. w Poznaniu: Hotel Altus *** ul. Św. Marcin 40 (wjazd ul. Ratajczaka 31) 61-807 Poznań www.hotelaltus.pl

Hotel znajduje się w ścisłym centrum, na Starym Mieście. Zlokalizowany w jednej z najbardziej charakterystycznych budowli Poznania, kompleksie Alfa.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450,00 zł netto + 23% VAT.
 • 500,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15:00, zakończenie planowane jest na 15:30.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz