Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty w Krajowej Sieci Onkologicznej mają obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

1.Podstawowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej:

  • Kwalifikacja do Krajowej Sieci Onkologicznej.
  • Zmiany oraz obowiązki związane z wdrożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej.
  • Finansowanie Krajowej Sieci Onkologicznej.

2. Rozliczenie świadczeń onkologicznych w Praktyce:

  • Ścieżka pacjenta, a rozliczenie Pakietu Onkologicznego.
  • Jak optymalnie rozliczyć porady / hospitalizacje z rozpoznaniem onkologicznym.

3. Kompleksowa Opieka Onkologiczna /zasady, rozliczenie/.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji oraz działów statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z NFZ.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej oraz w 2022 roku Executive Master of Business Administration (EMBA) Koder Medyczny.
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO. Po konsolidacji szpitali pełni obecnie funkcję Kierownika Działu Sprzedaży Usług Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Szkolenie odbędzie się 22 września 2023r. w Krakowie:
Metropolo Krakow by Golden Tulip
ul. Orzechowa 11
30-422 Kraków

mapa

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 590 zł netto* + 23% VAT.
  • 650 zł netto* + 23% VAT dla osób, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).