Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

SZKOLENIE PRZEŁOŻONE na 16 czerwca 2023r.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ z zakresu świadczeń medycznych realizowanych ambulatoryjnie. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

1. Jak właściwie dokumentować i kodować udzielone świadczenia?

 • wymogi formalne prowadzenia dokumentacji;
 • zasady kodowania rozpoznań (ICD‑10);
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych (ICD-9).

2. Zasady realizacji świadczeń ambulatoryjnych.

 • podstawowa opieka zdrowotna;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • rehabilitacja lecznicza.

3. Sprawozdawanie i rozliczanie zrealizowanych świadczeń.

 • katalogi świadczeń;
 • zasady sprawozdawania i rozliczania świadczeń;
 • proces elektronicznej wymiany informacji pomiędzy podmiotem a NFZ.

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zajmujące się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz z zarządzania w ochronie zdrowia. W przebiegu swojej pracy zawodowej zajmuje się kompleksowym rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z którym również współpracowała w charakterze wykładowcy na szkoleniach „Jednorodne Grupy Pacjentów. Teoria a praktyka”. Ponadto interesuje się problematyką kodowania oraz rozliczania świadczeń w ujęciu prawidłowego i optymalnego uzyskiwania przychodów z NFZ. Prowadzi szkolenia z zasad prawidłowego dokumentowania, kodowania oraz kontraktowania i rozliczania wykonanych usług. Współpracowała z największymi szpitalami w regionie kujawsko-pomorskim, aktualnie związana z Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

SZKOLENIE PRZEŁOŻONE na 16 czerwca 2023r.

Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia 2023r.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 12:15:

 • 09:00 – 12:00 zajęcia
 • 12:00 – 12:15  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).