Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Wzrasta liczba skarg pacjentów na działalność placówek medycznych. Dotyczą one sfery leczenia, obsługi pacjenta czy też organizacji udzielania świadczeń.

Szkolenie w przystępny sposób krok po kroku wyjaśnia proces rozpatrywania skarg. Dzięki temu przygotowuje lekarzy, kierowników/koordynatorów/osoby odpowiedzialne za jakość obsługi/właścicieli podmiotów leczniczych do optymalnego postępowania ze skargami pacjentów.

Obecna sytuacja: pandemia koronowirusa i czas post-epidemiczny nie będą należały do łatwych w kontaktach z pacjentami. Niezadowolenie chorych z powodu utrudnionego dostępu do usług medycznych, przekładania świadczeń, a jednocześnie lęk części pacjentów przed skorzystaniem z pomocy lekarskiej to niezamierzony efekt pandemii, który może wpłynąć na zwiększenie liczby skarg. Na bieżąco śledzimy te sytuacje i będziemy o nich mówić na zajęciach.

Nasze szkolenie – w odróżnieniu od innych – łączy poradnictwo prawne z psychospołecznym. Warsztaty prowadzone są przez dwóch niezależnych ekspertów –prawnika i psychologa – dzięki czemu uczestnicy otrzymują dwa szkolenia w jednym: szkolenie prawne i szkolenie z zakresu obsługi pacjenta! Dodatkową wartością szkolenia jest to, że prowadzimy je w oparciu o rzeczywiste skargi składane przez pacjentów.

PROGRAM

1. Regulacje prawne.

2. Procedury rozpatrywania skarg pacjentów:

 • Adresaci skarg (podmiot leczniczy, lekarz, NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, samorządy zawodowe).
 • Typy skarg: dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych (jakość i organizacja), obsługi pacjenta.
 • Forma skargi: ustna i pisemna; opinie w internecie.
 • Stworzenie procedur dostosowanych do obowiązujących przepisów – wewnętrzne regulaminy.
 • Wprowadzanie zasad rozpatrywania skarg wśród personelu placówki medycznej: jak pracownik rejestracji/pielęgniarka /lekarz ma zareagować, gdy pacjent mówi: chcę złożyć skargę.
 • Jak wyciągać wnioski na przyszłość na podstawie uzasadnionych skarg? – tworzenie nowych procedur i standardów.

3. Jak odpisywać na skargi pacjenta – skarga pisemna:

 • Stosowanie argumentacji prawnej.
 • Język pozytywny w pismach – jak pomimo skargi nie stracić pacjenta?
 • Przykładowe wzory odpowiedzi na skargi pacjenta.

4. Rozmowa z pacjentem – skarga ustna:

 • Kto powinien rozmawiać z pacjentem? – organizacja rozpatrywania skarg.
 • Proces rozpatrywania skargi – czy jesteśmy w stanie od razu w rozmowie podjąć decyzję/rozpatrzeć skargę?, czy urządzać konfrontację z personelem?
 • Solidarność z pracownikiem? – kiedy i jak?
 • Jak w pewny siebie sposób (asertywny) przedstawiać swoje racje?
 • Uciążliwość dla pacjenta oraz odpowiedzialność placówki medycznej – jak prowadzić różne typy rozmów?

5. Sytuacje trudne w procesie rozpatrywania skarg:

 • Zasada konsekwencji.
 • Pacjent kilkakrotnie przychodzi ze skargą.
 • Emocje pacjenta w rozmowie.
 • Efekt Covid – pacjent zgłasza pretensje związane utrudnionym dostępem, przełożeniem świadczeń, itd.

6. Skutki skarg:

 • Negatywne: sprawa w sądzie o odszkodowanie, sprawa karna, sankcje NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Pozytywne: impuls do zmian.

PROWADZĄCY

1. Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

2. Trener, konsultant, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoli i doradza od 19 lat. Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji społecznych. Jest autorką szkoleń i prowadzi warsztaty dotyczące komunikacji klinicznej (komunikacji z pacjentem i obsługi pacjenta). Ma również doświadczenia związane ze szkoleniami i doradztwem dotyczącym podnoszenia jakości usług i budowania standardów obsługi. Współpracowała z ponad 200 firmami z różnych branż. Bogate doświadczenie w szkoleniach dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.