Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli hurtowni farmaceutycznych. Należy się do nich dobrze przygotować i znać zasady postępowania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat uprawnień i obowiązków hurtowników, która umożliwi przedsiębiorcy i osobie odpowiedzialnej właściwe przygotowanie się do inspekcji GIF w hurtowni farmaceutycznej.

Wskażemy praktyczne wskazówki, podzielimy się przykładami z codziennego życia. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń ze swojej praktyki.

Szkolenie prowadzone jest na żywo w formie interaktywnego wykładu.
Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

  1. Od spotkania otwierającego do spotkania podsumowującego, czyli jakiego przebiegu inspekcji można się spodziewać?
  2. O co mogą zapytać inspektorzy?
  3. Niezgodności krytyczne, ważne i inne – kiedy jakie?
  4. Jak napisać „dobry” Harmonogram Działań Naprawczych?
  5. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz Kierowników hurtowni farmaceutycznych jak również Osób Odpowiedzialnych.

Katarzyna Kęsik-Olędzka – mgr farmacji, doradca ds. farmaceutycznych. Karierę zawodową pracując w Dziale Kontroli Jakości w jednej z największych firma farmaceutycznych w Polsce. Następnie przez wiele lat pracowała w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, gdzie ostatecznie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru. Zajmowała się także szkoleniem innych inspektorów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Rozpoczynając przygodę z GIF sprawowała obowiązki inspektora ds. wytwarzania, a następnie naczelnika Wydziału Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i Wydziału ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych. Rozwijała swoje umiejętności poprzez reprezentowanie polskiego nadzoru farmaceutycznego na arenie międzynarodowej.

Na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru wskazywała kierunki rozwoju i doskonalenia inspekcji ds. obrotu hurtowego oraz uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw i przepisów wykonawczych w dziedzinie farmacji i przeciwdziałania narkomanii.

Jest certyfikowanym audytorem ISO 9001 i ISO 17025 oraz absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie metrologii chemicznej.

Szkolenie odbędzie się w formule online 19 września 2023r.

Cena za osobę wynosi 550 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10-13.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).