Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Szkolenie ma na celu:

  • omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najistotniejszych zmian
  • udzielenie odpowiedzi na liczne pytania kadry zarządzającej oraz personelu w placówkach służby zdrowia, zarówno publicznych jak i niepublicznych, związanych z właściwą organizacją pracy w podmiotach leczniczych.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenia skierowane jest do pracowników działów kadr, HR, kadry zarządzającej w Placówkach Ochrony Zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie czasu pracy.


2. Systemy czasu pracy w podmiocie leczniczym.


3. Prawo wewnątrzzakładowe regulujące problematykę czasu pracy.


4. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.


5. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rozliczanie, praca w niedzielę i święta, praca w porze nocnej.


6. Dyżur medyczny i jego rozliczanie.


7. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych, dyżur domowy i pomoc doraźna.


8. Czas pracy kadry kierowniczej.


9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.


10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Radca prawny, prowadzi własną Kancelarię. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętym prawem medycznym, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia działalności leczniczej dla świadczeniodawców, posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również prowadzących działalność prywatną. Wiedza i doświadczenie poparte wieloletnią pracą w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.